INNHOLDSFORTEGNELSE FOR FULL VERSJON

 1. Barndom og utdannelse
  1. Fra angst til mot
  2. Barndom
  3. Folk og overtro
  4. Luthers far
  5. Utdannelse
  6. Bibelfunnet
    


   

 2. Fra munk til professor
  1. Tordenværet og munkeløftet i 1505
  2. En periode med selvtukt
  3. Ordinært til prest i 1507


   

 3. Pilegrimsreisen til Rom
  1. Reisen til Rom
  2. "Det hellige Rom"
  3. "Pilatus- trappen"
  4. "Den rettferdige skal leve ved tro."
  5. Professor i bibelteologi i Wittenberg 1512
  6. Mot skolastikken - For Bibelen
    


   

 4. Til kamp mot avlatshandelen
  1. Kjøpe eller få tilgivelse?
  2. Tetzel driver handel med avlatsbrev
  3. "Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer"
  4. Flere er imot avlatshandel
  5. Luther vil ikke godkjenne – Tetzel raser!
  6. Luther taler imot avlat
  7. 95 teser mot avlat 21. okt. 1517
  8. Reaksjonen på tesene
  9. Luther får fiender
  10. En storm av motstand
  11. Trusselbilde: Økonomisk ruin. Tap av makt.
  12. Luther blir alene
  13. Bibelen er Luthers våpen
  14. Drep Luther!
  15. Folk våkner


   

 5. Rom går til kamp mot Luther
  1. Innstevnet til Rom 1518
  2. Legatens instrukser
  3. Forhåndsdømt
  4. Luther forsvarer seg i Augsburg 1518
  5. Trusler mot Luther
  6. En felle i Augsburg
  7. Ulv i fåreklær
  8. "Tilbakekall!"
  9. Luther forsvarer seg
  10. Trusler om bannlysing
  11. Planer om pågripelse
    


   

 6. Luther får en beskytter
  1. Flukten fra Augsburg
  2. Kurfyrsten av Sachsen Fredrik 3. den vise
  3. Moralsk forfall og behovet for vekkelse
  4. Oppsving ved universitet i Wittenberg
  5. Luther avslører mer og mer
  6. Oppropet til keiseren og den tyske adel
  7. Folket bifaller reformtanken
    


   

 7. Rom går til nye angrep mot Luther
  1. Trusselen fra paven i 1520 om bannbulle
  2. Bannbullens konsekvenser
  3. Krise for reformasjonen
  4. Luther brenner Pave Leo X's bannbulle 15. juni 1520
  5. Den endelige bannbullen 3. januar 1521
    


   

 8. Tyskland får ny keiser
  1. Karl V blir keiser i Tyskland 1519
  2. Keiseren er interessert i å høre Luther
  3. Legaten protesterer
    


   

 9. Riksdagen i Worms 1521
  1. Riksdagen i Worms 1521
  2. Legaten bearbeider fyrstene
  3. Riksdagen skildrer kirkens griskhet
  4. Riksdagskomité gransker kirken
  5. Luther blir innkalt til riksdagen
  6. Reisen til Worms
  7. Ankomsten til Worms
  8. Hva gjør vi nå?
  9. Luther trer fram for riksdagen
  10. Luther forsvarer seg i Worms 18. april 1521
  11. Erklæringen i Worms 18. april 1521
  12. Gjentatte trusler mot Luther
    


   

 10. Keiseren velger paven og forkaster reformasjon
  1. Krisemøte i riksdagen
  2. Keiser tar parti for romerkirken
  3. Krav om at leidet skal annulleres
  4. Luther presses for å inngå forlik med Rom
  5. Luther blir hyllet på hjemreisen
  6. Keiserens edikt mot Luther 26. mai 1521
  7. Overfalt og bortført
  8. Tiden på Wartburg 1521 – 1522
    


   

 11. Arbeidet med reformasjonen fortsetter
  1. Arbeidet med reformasjonen fortsetter
  2. En falsk reform utvikler seg
  3. "Tilbake til Bibelen!";
  4. Reformasjonen blir gjort til syndebukk
  5. Utgivelsen av Bibelen blir suksess i Tyskland
  6. Luther kaster munkekutten og gifter seg
  7. Luther etter Wartburg.
    


   

 12. Protestantismen utvikler seg
  1. Tilbakekalling av religiøs frihet fra 1526
  2. Kompromisset i riksdagen i Speyer 1529
  3. Reformasjonen står i fare
  4. Kong Ferdinand forlater riksdagen
  5. Protesten
  6. Keiseren innkaller til riksdag i Augsburg 1530
  7. Den Augsburgske Konfesjon 1530
  8. Luther er i mot forsvars- forbundet av 1531
    


   

 13. Luthers siste år
  1. Luthers siste år
  2. Luther dør 18. februar 1546
  3. Religionskrig og religionsfred
  4. Nye kirkesamfunn oppstår