Den katolske munken og presten som ble bibelekspert og protestant.

Mannen som var for avlat, men som reagerte da det ble drevet business med syndsforlatelse og tilgivelse.


 

1. Barndom og utdannelse

 

Fra angst til mot Martin Luther

Martin Luther ble født 10. november 1483 i Eisleben 30 km vest for Halle i Tyskland. Døde i Eisleben 18. februar 1546.

Han levde i de store oppdagelsers tid og gjorde selv en oppdagelse som skulle ryste datidens kirken i dens grunnvoller.

Han ønsket å være trofast og lojal mot Den katolske kirke, men kirkens geistlige så ham som en fare for deres egen posisjon og gjorde hva de kunne for å stoppe ham.

Han som hadde vært fylt av angst og sjelekvaler, skulle bli en uredd og nidkjær kjempe som ikke lot seg skremme verken av bannbuller eller livsfare.

Barndom Luther vokste opp i enkle bondekår og lærte tidlig å arbeide hardt. Gjennom fasthet og streng oppdragelse, og gjennom hardt arbeid og savn, lærete ham nøysomhet og utholdenhet. Dette satte han i stand til å tåle det hardkjøret han skulle møte senere i livet.

Luther lærte å respektere autoriteter, men han lærte også å sette sannhet høyere enn autoriteter.

Foreldrene til Martin Luther la stor vekt på å gi ham en solid oppdragelse og utdannelse. Han fikk sin oppdragelse gjennom hardt arbeid og plikter, og lærte seg både å være flittig og pliktoppfyllende. Foreldrene var påpasselige med å benyttet enhver anledning til å gi ham både moralsk og åndelig utvikling. De forsøkte å oppdra han til å leve et fromt og nyttig liv.

Huset der Martin Luther ble født

De forsøkte også å lære Luther kunnskaper om Gud og å lære ham å leve som en ekte kristen. Faren ba ofte mens Martin hørte på, om at han måtte tenke på Guds navn og fremme hans sannhet. Dette har uten tvil preget Luthers lojalitet overfor Gud og Guds Ord.

Til tross for den strenge oppdragelsen han fikk, hadde han alltid et godt forhold til foreldrene sine.

Folk og overtro På den tiden hadde folk ikke kjennskap til Bibelen. Uten kunnskap får fantasien fritt spillerom, og folk hadde dystre, overtroiske forestillinger om Gud og religionen. Luther var også preget av folks overtro, og han tenkte ofte på Gud som en hard og ubarmhjertig dommer, og som en grusom tyrann i stedet for en kjærlig Far i himmelen.

I ungdomsårene bar forholdet hans til Gue preg av dette, og drev han til å søke og kjempe mot det høye; mot det rene, sannferdige og ideelle. Hungeren etter sannhet og reell kunnskap ble en veldig drivkraft.

Hans ærlighet, praktiske evner og stadige hunger etter ny kunnskap, fikk han til å legge vekt på grundighet og nytteverdi i stedet for det glitrende og overflatiske.

Luthers far Ved siden av gårdsdriften arbeidet far til Luther i kobbergruvene for å skaffe penger til det daglige brød og for å legge penger til side for at Luther skulle få en utdannelse som jurist.

Han var viljesterk, karakterfast, ærlig, resolutt og rettskaffen. Han fulgte sin overbevisning uansett konsekvenser.

Han hadde det vi kaller sundt folkevett, og han betraktet munkevesenet med mistro. Så da Martin Luther som 22-åring ble munk, var han svært misfornøyd med det. Det gikk to år før far og sønn ble forlikt igjen, men selv etter det var farens skepsis til munkevesenet like sterk.

Utdannelse Foreldrene sendte Luther tidlig på skolen. Der møtte han hardhet og voldsomhet på samme måte som han skulle møte det senere i livet.

1497

Fra 1497 til 1498, 13-14 år gammel, gikk Luther på katedralskolen i Magdeburg. Den ble drevet av en from brødreorden.

Foreldrene var fattige, så for å skaffe seg levebrød måtte han gå fra hus til hus og synge. Ofte var han sulten og motløs.

1498

Dernest gikk han på latinskole i Eisenach fra 1498 til 1501. Der ble han presentert for de fremste familiene i byen og ble kjent med den tids kulturliv.

1501-1505

I 1501, da han var 17 år, begynte han å studere ved det filosofiske fakultet ved universitetet i Erfurt . Foreldrenes økonomi var så god på denne tiden, at de kunne gi ham den hjelpen han trengte. Etter fire års studier avla han språklig-historisk embetseksamen - magister i filosofi.

Under gode venners innflytelse hadde virkningene av den strenge oppdragelsen avtatt, og framtiden så lysere ut.

Han studerte de beste forfattere og forsøkte å tilegne seg tanker og visdom fra dem. Han hadde en god hukommelse, livlig fantasi og utviklet en framragende evne til å tenke selvstendig til tross for den strenge disiplinen og underkuelsen de tidligere lærerne hadde utsatt ham for.

Han utviklet en skarp oppfattelsesevne og evnen til å se en sak fra flere sider. Utviklingen av disse kvalitetene ble viktige i den kampen han gikk inn i senere i livet.

Hele tiden hadde Luther en dyp ydmykhet overfor Gud, og han ba ofte om hjelp og veiledning. Han følte seg syndig og uverdig, og han hadde et alvorlig ønske om å bli fri fra synd og få fred med Gud. Han kjente en sterk avhengighet av Guds hjelp.

Bibelfunnet Luther hadde aldri sett en bibel langt mindre lest i en, da han i 1501 begynte å studere på universitetet i Erfurt. Han visste simpelt hen ikke at Bibelen eksisterte! Han hadde bare hørt opplest enkelte deler av evangeliene og trodde at det var hele Bibelen.

Men en dag han undersøkte bøkene i biblioteket på universitetet, kom han over en latinsk bibel. Han bladde i Bibelen med undring og forbauselse. Han leste og leste, og fikk en ustyrtelig trang til å få en bibel selv.

Det var bare 50 år siden (1452-55) Johann Gutenberg, oppfinneren av boktrykkerkunsten, hadde trykt de første biblene på latin, så en bibel var en sjeldenhet på den tiden. Før den tid fantes det bare håndskrevne bibler. Boktrykkerkunsten var minst like revolusjonerende den gang som Internett er i våre dager. Boktrykkerkunsten ble faktisk Alfa og Omega for Luthers framtidige arbeid.

Både Johann Gutenberg og Martin Luther er rangert blant de hundre mest betydningsfulle personer gjennom historien for den måten de har påvirket historiens utvikling.

 


 

 


 

2. Fra munk til professor

Neste