13. Luthers siste år

 

Luthers siste år Luther arbeidet utrettelig helt fram til sin død med å skrive og preke. Uopphørlig skrev han brev og traktater.

Siste delen av livet hans blir overskygget av politiske konflikter så vel som indre stridigheter protestantene imellom.

Han angrep fiendene sine stadig heftigere, og han fikk vanskelig for å beherske seg i det han sa og skrev.

Luther var svært trett på sine siste dager og så fram til at både det og alle stridighetene skulle ta slutt.

Luther dør 18. februar 1546 Gravmonoment over Martin Luther Huset i Eisleben hvor Luther døde

Vinteren 1546 dro Luther til Eisleben for å megle i en arvestriden. Stridighetene tok hardt på helsa hans.

18. februar 1546 døde han i Eisleben av hjertesvikt.

Han ble begravet i slottskirken i Wittenberg 22. februar 1546.

Religionskrig og religionsfred Samme året som Luther døde, begynte den såkalte Schamalkaldiske krigen. Den endte med religionsfred i Augsburg i 1555.

Dermed stanset utbredelsen av reformasjonen opp i Europa, men på grunn av forfølgelser og religiøs ufrihet, spredte den seg til resten av verden, og da spesielt til den nye verden som ble oppdaget på denne tiden.

 

Nye kirkesamfunn oppstår Luther gjenoppdaget mange bibelske sannheter, men ikke alle. Luther var i utgangspunktet helstøpt, trofast katolikk, og en del av det han hadde lært gjennom den katolske kirken og kirkefedrene, ble hengende igjen. Det betyr ikke at all katolsk lære er usannhet, men en del av læren bygger på kirkefedrene og tradisjonene og mangler bibelsk støtte.

Selv om protestantismen stoppet å utvikle seg og heller vedble å være "Luthersk" lære, var det like vel en del kristne som fortsatte å studere Bibelen slik Luther hadde gjort.

Noen av disse oppdaget ting Luther hadde oversett. Dette førte til at det utviklet seg forskjellige protestantiske kirkesamfunn som kom til å legge spesielt vekt på det "nye" de hadde funnet i Bibelen, men som Luther hadde oversett.

Noen oppdaget at Bibelen ikke omtaler barnedåp - kun voksen dåp, mens andre oppdaget at katolikkene hadde fiklet med de ti bud og innført søndag som helligdag i stedet for lørdag - sabbaten.

Enkelte protestanter har da også innrømmet at reformasjonen kanskje stoppet opp for tidlig. Men det var alltid noen som gikk videre etter hvert som de oppdaget nye sannheter i Bibelen.

På samme måten som Luther møtte liten forståelse i Den katolske kirke for sine oppdagelser og arbeidet for å reformere kirken, møtte disse liten forståelse hos lutheranerne. Derfor utviklet det seg nye kirkesamfunn som bar navn som var kjennetegnet av det nye de hadde oppdaget og som de anså som stort og viktig.

Forrige


 

 


 

1. Tilbake til første side

Neste