7. Rom går til nye angrep mot Luther

 

Trusselen fra paven i 1520 om bannbulle Luther leser trusselen om bannbulle fra paven

Det ble bestemt at Luthers lære med øyeblikkelig virkning skulle fordømmes. Reformatoren og hans tilhengere fikk en frist på seksti dager til å tilbakekalle. Ble ikke fristen overhold, skulle alle sammen lyses i bann.

Bannbullens konsekvenser I århundrer hadde bannstrålene fra Rom vakt forferdelse hos mektige monarker og fylt mektige riker med nød og ulykke.

De som ble rammet av disse bannstrålene, ble over alt betraktet med redsel og avsky. De ble utstøtt av kriken og nektet alle kirkelige forordninger. De ble avskåret fra samkvem med alle andre og behandlet som fredløse som skulle utryddes.

Fengsling av bannlyste, og torturering til døden kom som en befrielse, var heller ikke uvanlig.

Den som våget å ha noe med en bannlyst å gjøre, kunne selv bli lyst i bann.

Krise for reformasjonen Det var en fryktelig krisetid for reformasjonen. Luther var ikke blind for den stormen som holdt på å bryte løs over ham, men han stolt på Gud og lot seg ikke skremme.

Da Luther mottok bullen, sa han: "Jeg forakter den og angriper den fordi den er ryggesløs og usann...."

Selv om det rådet en alminnelig utbredt sympati for Luther, var påbudet fra Rom ikke uten virkning. De svake og overtroiske skalv for pavens dekret, og mange ville like vel ikke risikere livet for reformasjonens skyld.

Alt tydet på at alle ville fly Luther som pesten, at han ville bli tvunget til å gi etter, eller at han ville bli utstøtt, isolert og drept, og at reformasjonen ville dø ut.

Luther brenner
Pave Leo X's bannbulle
15. juni 1520
Men Luther viste fremdels ingen frykt. Kirken hadde vist forakt og avsky overfor det han hadde skrevet ved å brenne bøkene hans. Nå gjorde han det samme med det kirken hadde skrevet.

Luther brenner trusselen om bannbulle fra paven

Han kunngjorde offentlig at han ville forlate romerkirken for alltid. Og med en del studenter, doktorer og borgere fra alle samfunnslag som vitner, brente han pavens bulle sammen med de kanoniske lover, dekretene og en del skrifter som forsvarte pavemakten.

Den endelige bannbullen
3. januar 1521
Paven hadde truet Luther med å lyse ham i bann dersom han ikke tilbakekalte, og den 3. januar 1521 kom en ny bulle fra Pave Leo X som erklærte Luther for å være endelig utstøtt av romerkirken, og den fordømte ham til å være forbannet av Gud. Den samme forbannelsen ville også ramme dem som tok imot læren hans.

Var det overhode noen som nå ville våge å stå sammen med Luther?

Forrige


 

 


 

8. Tyskland får ny keiser

Neste