8. Tyskland får ny keiser

 

Karl V blir keiser i Tyskland
1519
Da Karl V ( 19 år gammel) ble keiser i Tyskland, bar utsendinger fra Rom fram lykkeønskninger til keiseren. Samtidig prøvde de å få keiseren til å felle dødsdom over Luther.

Dermed kom Karl V i en lei klemme, for det var i stor grad takket være kurfyrsten av Sachsen - Fredrik 3. den vise - at han hadde fått kronen. Og kurfyrsten var Luthers venn og beskytter.

Det skulle siden utvikle seg til at keiseren ble en ivrig motstander av reformasjonen.

Kurfyrsten ba keiseren om ikke å foreta seg noe før han hadde hørt hva Luther hadde å si til sitt forsvar. Da Kurfyrsten tidligere hadde avviste kravet fra katolikkene om å få utlevert Luther, hadde han jo sagt at hverken keiseren eller noen annen, hadde påvist at Luthers skrifter var blitt gjendrevet.

Derfor ba kurfyrsten om at "doktor Luther" måtte få et keiserlig leidebrev så han kunne møte for en domstol som bestod av lærde, fromme og upartiske dommere.

Keiseren er interessert i å høre Luther Keiser Karl hadde tidligere bedt kurfyrsten om å ta Luther med til riksdagen. Luther skulle få beskyttelse og frihet til å drøfte de aktuelle stridsspørsmålene med kompetente personer.

Luther hadde et stort ønske om å få møte keiseren, samtidig som han var klar over at interessen for å ta ham til fange var langt større enn interessen for å få opplysninger fra ham.

Legaten protesterer Det ble stort oppstyr da nyheten kom om at Luther skulle møte for riksdagen i Worms.

Den pavelige legaten, Aleander, ble både skrekkslagen og forbitret. Han innså at utfallet ville bli uheldig for pavekirken. Dessuten ville det være en hån mot pavens myndighet og overhøyhet å ta Luthers sak opp til behandling etter at paven allerede hadde fordømt Luther.

I tillegg fryktet han at Luthers argumenter og veltalenhet kunne påvirke mange av fyrstene til å vende seg vekk fra pavens sak. Derfor la han ned kraftige protester overfor keiseren mot at Luther skulle komme til Worms.

Legatens protester og argumentasjoner, samt at bannbullen mot Luther kom samtidig, fikk keiseren til å gi etter. Han ga derfor beskjed til kurfyrsten at dersom ikke Luther ville tilbakekalle, fikk han likevel ikke møte for riksdagen i Worm.

Forrige


 

 


 

9. Riksdagen i Worms 1521

Neste