11. Arbeidet med reformasjonen fortsetter

 

 

Arbeidet med reformasjonen fortsetter Wartburg hvor Luther ble holdt skjult for bàde venner og fiender.

Selv om det så ut til at Luther var borte for godt, fortsatte det praktiske reformarbeidet i Wittenberg og andre tyske distrikter.

Da det etter hvert ble klart blant folk at Luther likevel var i live, steg begeistringen for ham enda mer.

Skriftene fra ham ble lest med større iver enn noen gang og flere og flere sluttet seg til reformasjonens rekker.

Da det så ut som at Luther var borte, hadde andre overtatt hans rolle. De fortsatt arbeidet med å reformere kirken der han slapp .

En falsk reform utvikler seg. Men så stod det fram fanatikere som ikke hadde hatt noe med Luther å gjøre, og påstod at de skulle før hans arbeid videre.

Men de forbrøt seg mot det prinsippet som Luthers reformarbeid bygde på, nemlig:
 

Bibelen - og Bibelen alene.

 

En av disse profetene påsto at han var blitt undervist av engelen Gabriel. Etter hvert samlet det seg en flokk fanatiske svermere omkring ham.

Siden disse hevdet at de hadde syner og nytt lys fra Gud, førte det til at folk forsømte å studere Bibelen eller at de endatil forkastet den. Det ble forvirring på skolene, og studentene sluttet med studiene og forlot universitetet. På grunn av forvirringen ble reformasjonen svekket. Katolikkene gjenvant selvtilliten og jublet.

Disse fanatikerne kom seg inn i selve hovedsetet for reformasjonen, universitet i Wittenberg, og det begynte å utvikle seg fanatisme og lovløshet.

Da bestemte Luther seg for å reise fra Wartburg og dra tilbake til universitetet for å rydde opp.

"Tilbake til Bibelen!" Selv om Luther mente at messen var en ond ting, gikk han imot å fjerne den med makt. Vi har rett til å tale, sa han, men ikke rett til å handle. Det er kjærlighet og Guds påvirkning som må føre til endringer. Bruk av makt ville bare føre til blodsutgytelser.

Hver dag i en uke talte Luther, og gradvis avtok fanatismen.

De nye fanatiske lederne forlangte et møte med Luther. På møtet avslørte Luther bedrageriet så grundig at de forlot Wittenberg øyeblikkelig. Luther hadde fått nye fiender.

Tomas Münzer

Foreløpig var fanatismen stanset, men ledet av Tomas Münzer, brøt den ut igjen få år senere med enda større voldsomhet og enda frykteligere følger. Blant annet ble det påstått at lydighet mot fyrster var et forsøk på å tjene både Gud og Belial.

Luther sa om lederne i denne bevegelsen: "For dem var Den hellige skrift bare en død bokstav, og de begynte alle å rope: "Ånden! Ånden!" Men jeg vil i sannhet ikke følge dem dit hvor deres ånd leder dem."

Noen av dem foretok endatil bibelbrenning.

Folk som allerede hadde kastet av seg pavedømmets åk, og så tok imot læren fra fanatikerne, begynte også å rive seg løs fra myndighetene og all lovbestemt regulering i samfunnet. De lot fordommene og lidenskapene sine få frie tøyler. Følgene av dette førte til oppvigleri og krig, og det ble et bodbad i Tyskland.

Reformasjonen blir gjort til syndebukk Luther ble svært mismodig da han så at reformasjonen fikk skylden for følgene av det de fanatiske svermere hadde fått i stand.

Han hadde kalt lederne for fanatikerne og opprørere mot de borgerlige myndighetene. Det var derfor noe underlig at reformasjonen ble stilt til ansvar for opprøret og anarkiet som grep om seg i Tyskland. Luther tok dette tungt.

At reformasjonen bli stilt til ansvar for dette, var i grunnen merkelig, for lederene for fanatikerne var bitre motstandere av Luther og reformasjonen. De fordømte Luther og kalte ham en ussel hykler.

Bondeopprør i det sørvestlige Tyskland i 1524 var trolig en følge av oppvigleriet til fanatikerne.

Utgivelsen av Bibelen blir suksess i Tyskland Da Det nye testamentet kom ut på tysk slik at alle kunne lese det, ble prestene bekymret. De var nemlig ikke bibelkyndige og kunne ikke klare seg i en debatt der Guds Ord ble lagt til grunn. Derfor satte romerkirken alt inn på å forhindre at Skriften ble utbredt. Det ble satt i verk både forbud, forbannelser og tortur for å hindre at Bibelen ble studert.

Utgivelsen av Det nye testamentet ble godt mottatt av folket. Det ble så godt mottatt, at Luther tok fatt på å oversette Det gamle testamentet også. Dette ga han ut i avsnitt så fort de ble ferdige.

Luthers skrifter ble også utbredt og godt mottatt i hele landet. Og hvordan gikk så dette til?

Jo! Mange munker var blitt overbevist om at munkelivets forpliktelser var urettferdige og ønsket å bytte et langt liv i dovenskap med et liv i aktivitet. De var selv for uvitende til å forkynne Guds Ord. I stedet streifet de gjennom provinsene, besøkte landsbyer og hytter og solgte Luthers og andre reformaterers bøker. Etter kort tid vrimlet det av disse uredde kolportørene over hele Tyskland.

Disse skriftene leste folk høyt for hverandre rundt omkring i hele landet. Og store deler av befolkningen tok imot evangeliet og forandret seg.

Når vanlige folk som hadde lest Bibelen, begynte å diskutere evangeliet med prestene, visste ikke prestene hva de skulle svare, for de var uten bibelkunnskaper.

Med Bibelen i hånd, ble landets høyest utdannede katolske doktorer snart gjort til uvitende, famlende og usikre menn.

Når folk ble forfulgt fordi de hadde tatt imot evangeliet, flyktet de til et annet sted. Og slik spredte evangeliet og reformasjonen seg til den minste avkrok i hele landet.

Mange ble kastet i fengsel, torturert, brent på bålet eller drept på annen måte. Tusenvis ble drept på grunn av sin tro.

Luther kaster munkekutten og gifter seg Luther hadde gått i munkekutte helt siden han ble munk i 1505, og først i 1524 la han den fra seg.

Martin Luther ogKatharina von Bora

1525 giftet han seg med Katharina von Bora. Hun hadde sammen med en gruppe andre nonner rømt fra et kloster i nærheten og gjemt seg i Wittenberg. Da de måtte forsørges, inngikk de fornuftsekteskap. Men Katharina ville bare ha "doktor Luther".

Det utviklet seg et varmt forhold mellom Katharina og Luther. Katharina var meget dyktig og hadde hele ansvaret for den store husholdningen hvor det til alle tider var mange gjester. Rundt middagsbordet var det vanligvis 20-30 mennesker.

Sammen fikk de seks barn, og de adopterte fire. Det første barnet, Hans, fikk de i 1526. Så fikk de Elisabeth i 1527, men hun døde allerede i 1528. Siden kom Magdelene i 1529, Marin i 1521 og Paul i 1533. Magdelene døde i 1542.

Luther etter Wartburg. Etter at Luther var bannlyst i Worms var han delvis satt ut av spill. Han hadde fritt spillerom på universitetet i Wittenberg, men han kunne ikke selv representere reformasjonens sak når den ble behandlet av keiseren eller fyrsten.

Derfor var det først og fremst Philip Melanchthon som representerte reformasjonen offentlig. Men Luther fungerte som rådgiver i alle saker, ved siden av at han støtt og stadig skrev.

Huset i Wittenberg hvor Luther bodde

Han skrev over 100 store bøker med gjennomsnittlig 700 sider i hver. Det forteller ikke rent lite om hvor stor kapasitet Luther hadde.

I 1534 var Luther ferdig med å oversette hele Bibelen til tysk, og den første fullstendige tyske Bibelen ble trykt.

Forrige


 

 


 

12. Protestantismen utvikler seg

Neste