Innledning

Hovedøya kloster i Oslo

Nonneseter kloster i Oslo

Dominikanerklosteret (Olavsklosteret) i Oslo

Fransiskanerklosteret i Oslo

Varna kloster

Fransiskanerklosteret i Marstrand

Kastelle kloster

Fransiskanerklosteret i Kungahålla

Dragsmark kloster (Marieskog)

Fransiskanerklosteret i Tønsberg

Olavsklosteret i Tønsberg

Dominikanerklosteret (Olavsklosteret) på Hamar

Gimsøy kloster

Olavsklosteret i Stavanger

Utstein kloster

Munkeliv kloster i Bergen

Jonsklosteret i Bergen

Nonneseter kloster i Bergen

Dominikanerklosteret i Bergen

Fransiskanerklosteret i Bergen

Halsnøy kloster

Lyse kloster

Selje kloster

Nidarholm kloster i Trondheim

Elgeseter kloster i Trondheim

Bakke kloster i Trondheim

Fransiskanerklosteret i Trondheim

Dominikanerklosteret i Trondheim

Rein kloster

Tautra kloster

Munkeby kloster