Liturgiske farger|Om kirkeåret


Tabell over sentrale dager i kirkeåret

             F

       E

       S

       T

       T

       I

       D

 

1. søndag i advent

2. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Julaften

1. juledag

2.juledag

Fastelavenssøndag

Askeonsdag

Maria Budskapsdag

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påskeaften

1. påskedag

Kristi Himmelfartsdag

Pinseaften

1. pinsedag

         V

       E

       K

       S

       T

       T

       I

       D

 

 

 

 

 

Treenighetssøndag

 

 

Jonsok

 

 

Olsok

 

 

Bots- og bededag

 

 

Allehelgensdag