Treenigheten hovedside


Allehelgensdag

En minnefest for alle helgener og martyrer. Martyrer kalles de kristne som døde for sin tros skyld. Deres ben ble betraktet som hellige relikvier, og det er  bygd både kirker og alter over deres graved.

I den norske kirke er allehelgensdag lagt til første søndag i november. I nyere tid har vi her i Norge gjort dette til en minnedag for våre døde forfedre. Noen steder er det blitt tradisjon at vi pynter gravsteder med lys og kranser. Noen kirker har også tradisjon at det tennes lys for de som har gått bort siste år denne dagen. Andre steder leses navnene opp på de som har gått bort denne dagen.