Inndeling
  Hellig bok
  Bibelsyn
  Oversettelser 

OM BIBELEN 

Bibelen en av Norges mest solgte bøker med 63 000 solgte eksemplare i 1997.

Bibelen er blitt til over en periode på ca 1500 år. De første skriftene ble nedtegnet ca.600 før Kristus, og de siste ca 150 år etter Kristus.Før dette hadde det vært en muntlig overlevering fra slekt til slekt.Den først samlede utgaven på latin - Vulgata-kom i det 4. århundrede. Det var denne utgaven Gutenberg trykte i 1456 som den første trykte bok. 

Ordet Bibel kommer av det greske ordet biblia som betyr bøker. 

Bibelen er en bok, men den er inndelt i 66 bøker. Disse handler om Gud, hvordan alt er blitt til, menneskene,og hvordan menneskene  skal leve i forhold til Gud og hverandre. Den handler og om hvordan Gud gir menneske evig liv gjennom Jesus Kristus.

For mange mennesker over hele jordkloden er Bibelen mer enn en vanlig bok. Den er en hellig bok. 

Den er utgangspunktet både for jødedommen og kristendommen, to av de store verdensreligionene.

Innenfor alle religioner er det ulikt syn på de hellige skriftene, og det fins og flere bibelsyn. Disse har forskjellige meninger om hvordan hele Bibelen skal leses og forstås.