Lovbøkene
  Historiebøker
  Poesi / visdom
  Profetbøker
  Personer i GT

 

DET GAMLE 
TESTAMENTET

Det gamle testamentet er den største og den eldste delen av Bibelen. Det ble skrevet ned på hebraisk, bortsett fra noen få avsnitt som er skrevet på arameisk, et språk som er beslektet med hebraisk.Tekstene i Det gamle testamentet er felles for jøder og kristne. Jødene har en annen inndeling og andre navn enne det vi finner i vår Bibel, men innholdet er likt. 

Ordet testament kommer fra  latin og betyr pakt. Det henviser til avtaler Gud gjør med mennesker gjennom hele historien. 

De første delene av Det gamle Testamentet ble ikke skrevet ned før ca 600 før Kristus. Da ble de skrevet ned på papyrus,laget av siv fra papyrusplanten. Siden dette ikke kunne brettes ble arkene limt sammen til lange ruller.Før denne tiden ble stoffet overlevert muntlig fra slekt til slekt. 

Bøkene i Det gamle testamentet deles inn etter innhold, og skildrer forholdet mellom Gud og Israelsfolket. De tar for seg tidsrommet fra menneskene skapes til Jesus blir født. Her er ingenting utelatt, det er skildret både gode og onde dager.

Forkortelsen for Det gamle testamentet er GT.