Evangeliene
  Apostlenes gj. 
  Brevene
  Joh. åpenbaring
  Personer i NT

 

 

DET NYE TESTAMENTET

Det nye testamentet er Bibelens andre og korteste del. Det inneholder 27 bøker, og var opprinnelig skrevet på gresk som var det mest utbredte språket i Romerriket. Det ble ble skrevet ned ca 60 - 120 e.Kristus og beskriver en periode på ca 100 år.

Teksten i Det nye testamentet handler stort sett om Jesus Kristus. Forkortelsen for Det nye testamentet er NT.

Skriftene i Det nye testamentet deles inn i fire grupper etter innhold og form.

Evangeliene Forteller om Jesu liv, død og oppstandelse
Apostlenes Gjerninger Handler om de første kristne, og hvordan evangeliet ble spredt utover fra Romerriket.
Brevene Brev til ekelt personer eller menigheter til rettlding, oppbyggelse og påminning om hva Jesus gjorde.
Johannes Åpenbaring Foteller hvordan profeten tror de siste tider og den nye verden skal bli.