Sist oppdatter Jan, 2024

Startside 

Norsk Kirkehistorie

Filosofihistorie

*****************

Bibelen

Abraham og Moses

Sokrates

Romeriket

Ørkenfedrene

************

30-500 Oldkirken

Tidlig kristendom

Konsiler

Nikea

1. Konstantinopel

 Efesoso

Kalkedon

2.Konstantinopel

Augustin

Ambrosius

Gregor den store

Hieronymus

 

************

500-1500

Middelalderen - meny

Dante

Svartedøden

Renesansen og reformasjonen

 

1054 - Det store skisma

Dommenikanerordnen

Fransiskanerordnen

Frans av Assisi

 Middelalderkirken

Jan Hus

Johan Wyclif

Luther

Jesuittordenen

 

**********

1600 Tallet

Tredveårskrigen

Romantikken

René Descartes

 

1700 Opplysningstiden

1724 Imanuel Kant

Historismen

1900 tallet

1900-1945

2000 tallet

Kristne tenkere i epoken

Eksistensialismen

 

Norsk kirkehistorie

Vikingetiden

793

Olav den hellige

St. Hallvard

St. Sunniva

Stavkirker  meny

Middelalderkirken i Norge

Middelalderklostre i Norge

Biskop og konge

1319-1513 Kirken i unionstiden

Luther

Reformasjonen (Tabell)

Reformasjonen i Danmark-Norge (Tabell)

Fra reformasjonen

1560-1650 Motreformasjon og ortodoksi (Tabell

1650 -1800 Opplysning og pietisme (Tabell)

1736  Konfirmasjonsplikt

1739 Skoleloven

Pontopidan meny

Fra 1814 - Kirken i den moderne tid

Fra Pietispeme til haugianisme

Hans Nilsen Hauge

Ingrid Bjerkås

Hildegard av Bingen

***********

Kirkebøker

 

 

Norske konger
Norske biskoper

Norsk liturgi
Norske Bibelutgaver

Katekismeforklaringer

 

Elias Blix

Kirkeåret

Klostere - meny

Santalmisjon

 

 

 

 


 

 


 

 

1800-2000
Kirken i en ny tid

 

Lutherske stift i Norge

 

Misjon:

HimalPartner

Det norske lutherske indremisjonsselskap

Langesundsfjorden indremisjonsselskap

Den Norske Santalmisjon

- Lars Olsen Skrefsrud

- Hans Børresen

Metodistkirken

Guds fred bevegelsen

KABB

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norges Samemisjon

Norsk Finnemisjon

Oase   

 

Kristensamfunnet

Frie Evangeliske Forsamling

Det store skisma