Hans Peter Børresen

 

Hans Peter Børresen

Hans Peter Børresen (født 29. november 1825, død 23. september 1901) etablerte «The Indian Home Mission to the Santals» (Santalmisjonen) sammen med nordmannen Lars Olsen Skrefsrud.

Børresen var dansk statsborger, og gift med misjonær Caroline Børresen. Den danske Santalmission er i dag fusjonert med det danske Misjonsselskap til Danmission. Børresen døde i den indiske landsbyen Benagaria i 1901. Sammen med sin kone er han gravlagt like utenfor menighetskirken i Benagaria - der santalmenigheten fortsatt pleier gravstedet.