Reformasjonstiden ca 1500-1560

Reformasjonen som bevegelse startet med avlatsstriden 1517/18. Konflikten var endelig med bannlysningen av Luther i 1521. Men dette er bare de ytre kirkelige og politiske hennelser. Etter hvert ble også en rekke andre spørsmål like viktig som avlatsstriden.

Reformasjonen ble forberedt gjennom andre reformbevegelser i senmiddelalderen. Renessanse og humanisme på 1300- og 1400-tallet skapte et nytt åndelig klima som reformasjonen kunne vokse frem i ly av.

Mer informasjon om reformasjonstiden:

 

POLITISK HISTORIE
 
KIRKEHISTORIE
 
      1466-1536 Erasmus av Rotterdam
      1480-1540 Andreas v Karlstadt
1509-1547 Henrik VIII (En)   1517 Avlatsstriden starter 1483-1546 Martin Luther
1513-1521 pave Leo 10
1519-1556 keiser Karl V 1521 riksdagen i Worms 1521 Luther lyses i bann 1484-1531 Huldreich Zwingli
  1524/25 Bondeopprøret 1523 lutherske martyrer i Bryssel
1523 ny luthersk liturgi på latin
1488-1525 Thomas Müntzer
1489-1556 Thomas Cranmer
    1525-26 Tyndale engelsk bibel 1497-1560 Philipp Melanchthon
  1529 riksdagen i Speyer 1526-1529 Nattverdstriden
1529 Luthers katekismer

1523-1534 Klemens 7
  1530 riksdagen i Augsburg 1530 Confessio Augustana  
  1534 Suprematslov Engl 1536/62 Confessio Helvetica 1505-1572 John Knox
1509-1564 Jean Calvin
1547-1553 Edvard VI (En)   1537 De schmalkaldiske artikler  
1553-1558 Maria Tudor (En) 1546-1547
Den Schmalkaldiske krig
1545-1563 Tridentinerkonsilet
(1545-47+1551-52+1562-63)
Ignasius Loyola 1491/95-1556
    1549 Book of Common Prayer  
1558-1603 Elisabeth I (En) 1555 Religionsfreden i Augsburg 1553 De 42 artiler  
    1559 Confessio Gallicana  
    1559 Book of Common Prayer gjeninnf.
1563 De 39 artikler
 
    1560 Confessio Scoticana  
    1561 Confessio Belgica  
    1567 Confessio Helvertica posterior  
    1577 Konkordieformelen
1580 Konkordieboken
 
  1598 Nantes edikt
(frihet for hugenotter i Frankrike)