Reformasjonen i Danmark-Norge

1537 er året for gjennomføringen av reformasjonen i Norge. Da reiste den siste katolske erkebiskop, Olav Engelbrektson fra landet. I Norge hadde det imidlertid vært liten luthersk aktivitet i forkant. Det betydde at reformasjonen ble gjennomført som danskekongens prosjekt. Det er ingen overdrivelse at det mange steder tok mer enn 100 år før dette prosjektet var realisert.

POLITISK HISTORIE
 
KIRKEHISTORIE
 
1513-23 Christian II 1520 Universitetsreform i København (humanistisk)
1520 Paulus Helie kirkekritikk (ca 1485-(1534)?)
1521-22 Kongens reformlover (mot adelen) og brudd med Helie
 
1523-33 Fredrik I 1523 Dødsstraff for luthersk kjetteri (kongens handfesting)

1525 Hertug Christian innfører reformasjonen i Haderslev
1525 Hans Tausen (1494-1561) får som luthersk predikant vernebrev av kongen
1526 Luthersk predikant i Bergen

1526 Herredag i Odense (brudd med Rom i spørsmål om bispevalg)
1527 Herredag i Odense
1530 Herredag i København (Confessio  Hafniensis)
1530 Malmøboken (Reformasjonen i Malmø)

 
1533-36 Grevefeiden    
1536-59 Christian III 1536/37 De katolske biskoper avsatt og reformasjonen innført
 • 30.10.1536 De katolske biskoper avsettes
 • 17.06.1537 Kongebrev om innføringen av reformasjonen i Norge
 • 30.08.1537 Bugenhagen  kroner Christian III
 • 02.09.1537 Superintendentene innsettes
 • 02.09.1537 Kirkeordinansen vedtas (Dansk 1539)
 • 09.09.1537 Københavns universitet gjenopprettet
 • 10.06.1539 Universitetsfundasen vedtatt på en herredag i Odense
 • 1550 Bibelen på dansk (3000 eks a 5daler)
 • 1569 Tomesens salmebok

 

Johannes Bugenhagen (1485-1558)
Peder Palladius (1503-1560)
Johannes Machabæus (-1557)

Niels Hemmingsen (1513-1600)

  Motreformasjon
 • Laurentius Norvegus opptatt i Jesuitterordenen
 • 1576-80 Laurentius Norvegus ("Klosterlasse" i Sverige
 • 1593 Uppsalamøtet avviser katolisismen og anerkjenner Confessio Augustana
 • 1600 Laurentius Norvegus fra Polen til Norden
 • 1604 Forordning mot jesuitterskoler
 • 1606 Laurentius Novegus utvist
 • 1613 Fire prester i Gjerpen dømt til tap av embete og til landsforvisning p.g.a. katolisisme.
01.04.1537 Erkebiskop Olav Engebrektson forlater Norge.
 
  Superintendenter i Norge
1537  Bergen: Geble Pederssøn
1539 Oslo/Hamar: Hans Rev
1541 Stavanger: Jon Guttormssøn
1546 Nidaros: Torbjørn O. Bratt
 
 
 • 1569 Fremmedartiklene
 • 1569 Obligatorisk universitetsutdannelse for prester
 
1559-88 Fredrik II
 • 1579 Niels Hemmingsen avsatt
 • 1580 Konkordieboken forbys
1584 Prestesynode i Bergen  
1588-1648 Christian IV   1589 Prestesynode i Bergen
1604 Utkast til norsk kirkeordinans
1607 Den norske kirkeordinans
 
Litteratur:
Ellingsen Terje: Reformasjonen i Norge. Da kirken valgte kurs. Kristiansand S. 1997. (Årstallsliste s 285-294).