Middelalderkirken ca 500-1500
Middelalderen spenner over 1000 år i periodisering. I dette lange tidspennet ligger det en innrømmelse om at middelalderen fortsatt er et forsømt område i kirkehistorien. Dette har dels å gjøre med vanskelige kildeforhold, særlig for de første 500 år av perioden. Enda viktigere er den forestilling som ligger i selve navnet, middelalderen. Dette er tiden mellom paradis, tidenes gylne morgen og den nye tid, gjenfødelsens tid, renessansen. En lignende valør har orden reformasjon, som betyr å føre (kirken) tilbake til sin opprinnelige form.
Særlig viktige data for dette tidsrom:
  •   622 Islams tidsregning starter
  •   732 Islam stanses i Slaget ved Poitier
  • 1054 Skisma mellom kirken i øst og vest
  • 1349 Svartedauen
  • 1453 Konstantinopel faller

Mer informasjon om middelalderen:

Man har gjerne pleid å dele middelalderen inn i tre hoveddeler:
  •   500-  900 Eldre  middelalder
  •   900-1300 Høymiddelalder
  • 1300-1500 Senmiddelalder

MISJON I OLDKIRKEN

300-tallet: Romerriket kristnes, men kristendommen må flere steder vike i møte med andre folkeslag.
397 Ninian Grunnlegger klosteret Candida Casa i Skottland.

Germenerne møter kristendommen gjennom Wulfilas (311-383) arbeid blant vestgoterne.

432-461 Patrick Irlands misjonsbiskop
400-500-tallet: De irske vandremunker misjonerer i England, Skottland og på kontinentet.

MUNKEVESENET I OLDKIRKEN

ca 300 Antonius eremitt i ørkenen
ca 325 Pachomius grunnlegger det første kloster
ca 360 Basilius den Stores klosterregel i Øst

Hieronymus, Ambrosius, Augustin, Johannes Cassianus, Martin av Tours gir på 400-tallet munkevesenet en fast plass i kirkens liv.

451 Konsilet i Kalkedom bestemmer at munkeløftene skal være livslangt forpliktende og at munkene skal være underlagt biskopen.

POLITISK HISTORIE KIRKEHISTORIE
430-493 Odoaker (germanerkonge)

481-530 Klodvig (frankerkonge)

476 Odoaker avsetter den siste keiser i Vest, Romulus Augustulus

496 Klodvig går over til kristendommen

451 Kalkedon
(4. øk.konsil mot nestorianisme og monofyttisiste; regulerer munkevesenet)
 
527-565 Justinian (Østromersk keiser)   529 Benedikt av Nursia grunnlegger et kloster på Monte Cassino.
540 Benediks regel
577 Klosteret ødelagt av langobardene og munkene flykter til Roma
ca 480-547 Benedikt av Nursia
    553 Konstantinopel II
(5. øk.konsil)
ca 540-615 Columbanus, irsk vandremunk
  622 Islams tidsregning starter 596 Abbed Augustin og 40 munker kommer til
Kent i England

597 Kong Ethelbert i England døpt av Augustin

635 Lindesfarne kloster grunnlagt

590-604 Gregor den store, benediktiner

d.604 Augustin

    680-681 Konstantinopel III
(6. øk. konsil)
 
717-741 Karl Martell 732 Slaget ved Poitiers Islam stanses i Spania 700-tallet: Bonifatius blir av paven sendt som
Tysklands apostel.
719 Misjon i Friesland
732 Erkebiskop og vikar for Tyskland
748-754 Erkebiskop av Mainz
754 Dør i slaget ved Dokkum/Friesland
673-735 Beda den ærværdige

ca 675-749 Johannes Damascenus

ca 675-754 Bonifatius

714-741 Leo 3. (Østromersk keiser)   726 Leo 3. mot billeddyrkelse
730 Keiserlig edikt mot billeddyrkelse
 
741-747 Karlman      
741-768 Pippin den lille      
768-814 Karl den store
(800-814 Vestromersk keiser)
772-804 Karl den store i strid med Sakserne
782 Hedensk gudstjeneste forbudt.
 
787 Nikea II
(7. øk.konsil, støtter billeddyrkelse)

813 Karl den store innfører allmenn skoleplikt

ca 735-796 Alquin
  793 Lindesfarne kloster angripes av vikinger 800-tallet: Østeuropa kristnes.  
871-901 Alfred den store i England 843 Forliket i Verdun 843 Konstantinopel, billedstriden slutt 801-865 Ansgar
    826 Ansgar til Danmark
830 Ansgar til Sverige
831 Hamburg erkebispesete
835 Erkebispesetet til Bremen
 
  962 Otto I krones til keiser i vest På slutten av 900-tallet: Cluny-reformen  
983-1002 Otto 3. Tysk keiser   900-tallet: Kristendommen brer seg møt
Øst og Nord

960 Harald Blåtann døpt (danskekonge)

 
1056-1106 Henrik IV Tysk konge 1077 Henrik IVs Canossagang 1054 Splittelse mellom Øst og Vest  
  1096-1099 1. korstog
1212 Barnekorstog 30000 barn
(1291 siste korstogsfestning falt)

1122 Konkordatet i Worms

1098 Cistercienserordenen grunnlagges i Citaux 1073-1085 pave Gregor den Store
1088-1099 pave Urban II

1033-1109 Anselm av Canterbury
1079-1142 Pierre Abelard
1090-1153 Berhard av Clairvaux

    1104 Erkebispesetet i Lund opprettes
1152/53 Ekebispesetet i Nidaros opprettes
Ca 1132-1202 Joachim a Fiore
    1215 Dominikanerordenen grunnlegges 1170-1221 Dominicus
    1213 Inkvisisjonen opprettes
1215 Laterankonsilet i Roma
1198-1216 pave Innocens III
    Fransiskanerne (OFM) ble etter hvert en egen orden, men var fra først av en bevegelse uten noen fast organisasjon 1182-1226 Frans av Assisi
      1226-1274 Thomas av Aquina
1260-1327 mester Eckhart
1275-1342 Marsilius av Padua
1285-1314 Filip 4 (smukke) fransk konge   1300 Litauerne de siste som blir døpt.
Europa regnes som kristnet.
1294-1303 pave Bonifacius VIII
    1302 Bullen Unam sanctam
1304-1377 Paven i Avingnon
1300-1349 William av Occam
1329-1384 John Wyclif
  1448 Konkordatet i Wien 1414-1418 Konstanskonsilet
1433-1437 Baselkonsilet
1370-1415 Johan Hus
1379-1471 Thomas a Kempis
  1453 Konstantinopel faller    
    1476 Avlat for døde 1452-1498 Girolamo Savonarola