Middelalderkirken i Norge

Middelalderen i Norge regner vi fra begynnelsen av historisk tid, omkring år 800/1000, alt etter om man regner med vikingtiden (800-1000) eller ikke. Til sammenligning regner man at historisk tid i Europa starter med antikken ca 700 f Kr. Skillet går mellom den tid som er dekker med skriftlige kilder og den tid hvor bare utgravd gjenstandsmateriale beretter.

POLITISK HISTORIE KIRKEHISTORIE
812-826 Harald Klark  (Dk)   826 Harald Klark døpt 801-865 Ansgar
933-959 Håkon den gode   831 Erkebispesete i Hamburg  
994-999 Olav Tryggvason   960 Harald Blåtann døpt  
1040-1086 Knut den hellige (Dk)   1008 Olav Skötkonung døpt  
    1104 Erkebispesete i Lund  
       
    1024 Kristenretten Moster  
    1100-tallet Klosteret på Munkeby ved Levanger  
    1146 St. Mariæ cistercienserkloster i Lyse, sør for Bergen, grunnlagt av engelske munker  
  1024 Kristenretten Moster 1147 ble St. Mariæ og Edmunds kloster på Hovedøen, i Oslo-fjorden, grunnlagt av engelske munker  
    1153 Erkebispesete i Nidaros  
    1164 Erkebispesete i Upsala  
    1167 Klosteret i Gran på Hadeland ble anlagt  
       
    1200-tallet St. Mariæ kloster i Bergen (Nonneseter) på 1200-tallet(?)  
    ca 1230 Reins kloster i Rissen ved Trondhjem anlagt .  
    ca 1160 St. Olavs kloster i Stavanger anlagt .