Den norske kirkes biskoper

Allerede 822 ble erkebiskopen av Reims utnevnt som misjonslegat for de nordiske folk. 831-1103 lå Norge under Hamburg-Bremen. Ansgar var første erkebiskop av Hamburg (831), senere (848) forent med Bremen. Deretter, 1103/04-1152 lå landet under Lund. I 1152/53 ble så erkebispesetet i Nidaros opprettet. Denne ordning bestod til forbindelsen med Rom ble brutt gjennom innføringen av reformasjonen 1537.

Oversikt over katolske biskoper i Norge før reformasjonen finnes på Den romersk katolske kirkes nettsted i Norge.

Dansk biografisk Lexikon, København 1887-1905 omfatter også Norge for tiden 1537-1814 og har biografiske opplysninger om de fleste norske biskoper i dette tidsrom. Denne er tilgjengelig digitalt på nettet.

     
ERKEBISKOPER NIDAROS 1151-1537
LUTHERSKE BISKOPER ETTER REFORMASJONSTIDEN
1537 Bjørgvin  
1541 Oslo  
1541 Stavanger / Agder (1682 flyttet til Kristiansand; nytt Stavanger 1925)
1546 Nidaros  
1804 Hålogaland (1952 Nord-Hålogaland)
1864 Hamar  
1925 Stavanger  
1948 Tunsberg  
1952 Sør-Hålogaland  
1969 Borg  
1983 Møre  
     
     
ERKEBISKOPER I NIDAROS
1151 Reidar  
1153-1157 Jon Birgersson  
1161-1188 Eystein Erlendsson  
1189-1205 Eirik Ivarsson (d. 1213)
1206-1214 Tore Gudmundsson den vikverske  
1215-1224 Guttorm  
1225-1226 Peter av Husastad  
1227-1230 Tore den trøndske  
1231-1252 Sigurd Einridesson  
1253-1254 Sørle  
1255-1263 Einar Gunnarsson  
1267 Håkon  
1268-1282 Jon Raude  
1287-1309 Jørund  
1311-1332 Eiliv Korte  
1333-1346 Pål Bårdsson  
1346-1349 Arne Vade  
1350-1370 Olav  
1371-1381 Trond Gardarsson  
1382-1386 Nikolaus Rusare  
1387-1402 Vinald  
1404-1428 Eskild  
1430-1450 Aslak Bolt  
  (Olav Trondsson)  
  (Marcellus)  
1452-1458 Henrik Kaltisen (d. 1464)
1459-1474 Olav Trondsson  
1475-1510 Gaute Ivarsson  
1510-1522 Erik Valkendorf  
1523-1537 Olav Engelbrigtsson (d. 1538)
     
     
LUTHERSKE BISKOPER ETTER REFORMASJONSTIDEN
Bjørgvin bispedømme  
1537-1557 Geble Pederssøn (ca 1490-1557)
1557-1582 Jens Pedersen Skjelderup (ca 1510-1582)
1583-1607 Anders Foss (1543-1607)
1607-1615 Anders Mikkelsen Kolding (1560-1615)
1616-1636 Niels Paaske (1568-1636)
1636-1649 Ludvig Hanssøn Munthe (1593-1649)
1649-1665 Jens Pedersen Skjelderup (1604-1665)
1665-1711 Niels Enevoldsen Randulf (1630-1711)
1711-1716 Niels Pederssøn Smed (1655-1716)
1716-1723 Clemens Schmidt (1671-1723)
1723-1731 Marcus Müller (1684-1731)
1731-1747 Oluf Cosmussen Bornemann (1683-1747)
1747-1748 (Ole Tidemand konstituert) (1710-1778)
1747-1757 Erik Ludvigssøn Pontoppidan d.y. (1698-1764)
1754-1757 (Ole Tidemand konstituert) (1710-1778)
1758-1762 Ole Tidemand (1710-1778)
1762-1774 Fredrik Arentz (1699-1779)
1774-1778 Eiler Hagerup (d. y.) (1718-1789)
1778-1779 Søren Friedlieb (1717-1779)
1779-1804 Ole Irgens (1724-1803)
1804-1816 Johan Nordal Brun (1745-1816)
1817-1822 Claus Pavels (1769-1822)
1822-1848 Jacob Neumann (1772-1848)
1848-1857 Peder Christian Hersleb Kjerschow (1786-1866)
1858-1863 Jens Mathias Pram Kaurin (1804-1863)
1864-1880 Peder Hersleb Graah Birkeland (1807-1896)
1881-1898 Fredrik Waldemar Hvoslef (1825-1906)
1898-1899 Jakob Liv Rosted Sverdrup (1845-1899)
1899-1916 Johan Willoch Erichsen (1842-1916)
1916-1931 Peter Hansson Hognestad (1866-1931)
1932-1948 Andreas Fleischer (1878-1957)
1948-1861 Ragnvald Andreas Indrebø (1891-1984)
1961-1977 Per Juvkam (1907-2003)
1977-1987 Thor Scherffenberg With (1918-1997)
1987-1994 Per Lønning (1928-)
1994- Ole D. Hagesæther (1941-)
     
     
Oslo bispedømme  
1541-1545 Hans Rev  (Romersk katolsk 1525-1537) (før 1490-1545)
1545-1548 Anders Madssøn (d 1548)
1548-1580 Frants Claussøn Berg (1504-1591)
1580-1600 Jens Nilssøn (1538-1600)
1601-1607 Anders Bendssøn Dal (1550-1607)
1607-1617 Niels Claussøn Senning (ca 1580-1617)
1617-1639 Niels Simensen Glostrup (stud 1604) (1585-1639)
1639-1646 Oluf Boesen (1583-1646)
1646-1664 Henning Stockfleth (stud 1632) (ca 1610-1664)
1664-l699 Hans Rosing (1625-1699)
1699-1712 Hans Munch (1654-1712)
1713-1730 Bartholomæus Deichman (1671-1731)
1731-1737 Peder Hersleb (1689-1757)
1738-1758 Niels Dorph (1681-1758)
1758-1773 Fredrik Nannestad (1693-1774)
1773-1804 Christen Schmidt (1727-1804)
1805-1822 Fredrik Julius Bech (1758-1822)
1823-1845 Christian Sørensen (1765-1845)
1846-1874 Jens Lauritz Arup (1793-1874)
1875-1893 Carl Peter Parelius Essendrop (1818-1893)
1893-1896 Fredrik Wilh. Klumpp Bugge (1838-1896)
1896-1912 Anton Christian Bang (1840-1913)
1912-1922 Jens Frølich Tanberg (1852-1922)
1922-1937 Johan Lunde (1866-1938)
1937-1951 Eivind Josef Berggrav (1884-1959)
1951-1968 Johannes Smemo (1898-1973)
1968-1972 Fritjov Søiland Birkeli (1906-1984)
1972-1977 Kaare Støylen (1909-1989)
1977-1998 Andreas Aarflot (1928-)
1998-2005 Gunnar Stålsett (1935-)
2005- Ole Chr M Kvarme (1948-)
     
     
Agder bispedømme (Stavanger til 1682)  
1541-1557 Jon Guttormssøn (ca 1500-1577)
1558-1571 Jens Gregerssøn Riber (ca 1470-1571)
1671-1604 Jørgen Erikssøn (1535-1604)
1605-1626 Laurits Skabo (Scavenius) (1562-1626)
1627-1654 Thomas Cortsøn Wegener (1588-1654)
1655-1661 Marcus Christensen Humble (1601-1661)
1661-1680 Christian Madssøn Tausan (d 1680)
1681-1694 Jacob Jensen Jersin (1633-1694) (Kristiansand i 1682- ).
1694-1699 Hans Munch (1654-1712)
1699-1705 Ludvig Stoud (1649-1705)
1705-1720 Jens Bircherod (1664-1720)
1720-1733 Christopher Nyrop (1680-1733)
1733-1751 Jacob Kærup (1682-1751)
1751-1759 Rasmus Paludan (1702-1759)
1759-1762 Jens Christian Spidberg (1684-1762)
1762-1778 Ole Tidemand (1710-1778)
1778-1789 Eiler Hagerup (d. y.) (1718-1789)
1789-1798 Hans Heinrich Tübring (1732-1798)
1798-1804 Peder Hansen (1746-1810)
1804-1805 Jens Bloch (1761-1830)
1805-1810 Johan Michael Keyser (1749-1810)
1811-1823 Christian Sørensen (1765-1845)
1823-1832 Johan Storm Munch (1778-1832)
1832-1840 Mathias Sigwardt (1770-1840)
1841-1874 Jacob von der Lippe (1797-1878)
1874-1881 Jørgen Engebretsen Moe (1813-1882)
1882-1884 Jørgen Johan Tandberg (1816-1884)
1885-1889 Jakob Sverdrup Smitt (1835-1889)
1889-1904 Johan Christian Heuch (1838-1904)
1904-1908 Gunvald Christian Bernhard Thorkildsen (1845-1908)
1908-1913 Christian Vilhelm Koren Schjelderup (1853-1913)
1913-1930 Bernt Andreas Støylen (1858-1937)
1930-1946 James Maroni (1873-1957)
1946-1951 Johannes Smemo (1898-1973)
1951-1957 Johannes Smidt (1887-1973)
1958-1973 Kaare Støylen (1909-1989)
1973-1983 Erling Gudmann Utnem (1920-2006)
1983-1999 Halvor Bergan (1931-)
1999- Olav Skjevesland (1942-)
     
     
Nidaros bispedømme  
1546-1548 Torbjørn Bratt (ca 1502-1548)
1549-1578 Hans Gaas (ca 1500-1578)
1578-1595 Hans Mogenssøn (1525-1595)
1596-1617 Isak Grønbech (1564-1617)
1618-1622 Anders Christensen Arrebo (1587-1637)
1622-1642 Peder Jensen Skjelderup (1571-1646)
1643-1672 Erik Bredal (1607-1672)
1772 Arnold de Fine (1614-1672)
1673-1678 Erik Eriksen Pontoppidan (d.e.) (1616-1678)
1678-1688 Christopher Hanssen Schletter (1629-1688)
1689-1731 Peder Krog (1654-1731)
1731-1743 Eiler Hagerup (d.e.) (1684-1743)
1743-1748 Ludvig Harboe (1709-1783)
1748-1758 Fredrik Nannestad (1693-1774)
1758-1773 Johan Ernst Gunnerus (1718-1773)
1773-1789 Marcus Fredrik Bang (1711-1789)
1788-1803 Johan Christian Schønheyder (1742-1803)
1804-1842 Peder Olivarius Bugge (1764-1849)
1843-1848 Hans Riddervold (1795-1876)
1849-1860 Hans Jørgen Darre (1803-1874)
1861-1883 Andreas Grimelund (1812-1896)
1884-1892 Nils Jakob Jensen Laache (1831-1892)
1892-1904 Johannes Nilsson Skaar (1828-1904)
1905-1909 Vilhelm Andreas Wexelsen (1849-1909)
1909-1923 Peter Wilhelm Kreydahl Bøckman (1851-1926)
1923-1928 Jens Gran Gledisch (1860-1931)
1928-1945 Johan Nicolai Støren (1871-1956)
1945-1960 Arne Fjellbu (1890-1962)
1960-1979 Tord Godal (1909-2002)
1979-1992 Kristen Kyrre Bremer (1925-)
1992- Finn Wagle (1941-)
     
     
Nord-Hålogaland bispedømme (Hålogaland bispedømme til 1952)
1804-1828 Mathias Bonsach Krogh (1754-1828)
1830-1848 Peter Chr. Hersleb Kjerschow (1786-1866)
1849-1855 Daniel Bremer Juell (1808-1855)
1855-1860 Knud Gislesen (1801-1860)
1861-1867 Carl Peter Parelius Essendrop (1818-1893)
1868-1876 Fredrik Waldemar Hvoslef (1825-1906)
1876-1885 Jacob Sverdrup Smitt (1835-1889)
1885-1892 Johannes Nilsson Skaar (1828-1904)
1893-1909 Peter Wilhelm Kreydahl Bøckman (1851-1926)
1910-1918 Gustav Johan Fredrik Dietrichson (1855-1922)
1918-1928 Johan Nicolai Støren (1871-1956)
1928-1937 Eivind Josef Berggrav (1884-1959)
1937-1939 Sigurd Johann Normann (1879-1939)
1940-1952 Wollert Kron-Hansen (1889-1973)
1952-1961 Alf Kristian Theodor Wiig (1891-1974)
1961-1972 Monrad Oskar Norderval (1902-1976)
1972-1979 Kristen Kyrre Bremer (1925-)
1979-1990 Arvid Halgeir Nergård (1923-2006)
1990-2002 Ola Markus Steinholt (1934-)
2002- Per Oskar Kjølaas (1948-)
     
     
Hamar bispedømme  
1864-1887 Halvor Olsen Folkestad (1807-1889)
1887-1906 Arnoldus Hille (1829-1919)
1906-1917 Christen Brun (1846-1917)
1917-1918 Otto Jensen (1856-1918)
1918-1922 Gustav Johan Fredrik Dietrichson (1855-1922)
1922-1934 Mikkel Bjønness-Jacobsen (1863-1941)
1934-1946 Henrik Greve Hille (1881-1946)
1967-1964 Kristian Vilhelm Koren Schjelderup (1894-1980)
1964-1974 Alexander Lange Johnson (1910-1989)
1974-1993 Georg Hille (1923-)
1993-2006 Rosemarie Köhn (1939-)
2006- Solveig Fiske (1952-)
     
     
Stavanger bispedømme  
1925-1940 Jacob Christian Petersen (1870-1964)
1940-1949 Gabriel Skagestad (1879-1952)
1949-1960 Karl Martinussen (1890-1965)
1960-1968 Fritjov Søiland Birkeli (1906-1984)
1968-1976 Olav Hagesæther (1909-1999)
1977-1986 Sigurd Lunde (1916-2006)
1986-1997 Bjørn Bue (1934-1997)
1998- Ernst Oddvar Baasland (1945-)
     
     
Tunsberg bispedømme  
1948-1961 Bjarne Skard (1896-1961)
1962-1978 Dagfinn Hauge (1908-2007)
1978-1991 Håkon Edvard Andersen (1925-)
1991-2002 Sigurd Fredrik Osberg (1933-)
2003- Laila Riksåsen Dahl (1947-)
     
     
Sør-Hålogaland bispedømme  
1952-1959 Wollert Kron-Hansen (1889-1973)
1959-1969 Hans Edvard Wisløff (1902-1969)
1969-1982 Bjarne Odd Weider (1913-1985)
1982-1992 Fredrik Grønningsæter (1923-)
1992-2006 Øystein Ingar Larsen (1941-)
2007- Tor Berger Jørgensen (1945-)
     
     
Borg bispedømme  
1969-1974 Per Lønning (1928-)
1974-1977 Andreas Aarflot (1928-)
1977-1990 Gunnar Lislerud (1921-1998)
1990-1998 Even Fougner (1933-2002)
1998-2005 Ole Chr. M Kvarme (1948-)
2005- Helga Haugland Byfuglien (1950-)
     
     
Møre bispedømme  
1983-1992 Ole Nordhaug (1925-)
1991- Odd Bondevik (1941-)