Langesundsfjordens indremisjonsselskap

 

 

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap er den minste av de tre misjonsorganisasjonene som pr. 1. januar 2001 gikk sammen i misjonsvirksomheten som fikk navnet Normisjon.

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap har tradisjonelt hatt sine virksomhetsområder knyttet til byer og bygder om Langesund og Langesundsfjorden. Selskapet hadde hovedkontor i misjonshuset «Hauges Minde» i Skien. Etter fusjonen har ytremisjonsarbeidet fått større fokus.

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap ble etter fusjonen av Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet tilgodesett med økonomiske ressurser og en egen regionsadministrasjon med base i Skien. Den tidligere regionsenheten "TeVeBu" (Telemark-Vestfold-Buskerud) ble dermed oppstykket slik at Telemark ble utskilt som egen administrativ region med eget styre.