Første konsil i Konstantinopel

Første konsil i Konstantinopel
Andre økumeniske konsil
Dato: 381
Sted: Konstantinopel i dagens Tyrkia
Anerkjent av: Den katolske kirke, Den ortodokse kirke
Innkalt av: Keiser Theodosius I
Ledet av: Patriarkene Timoteus av Alexandria, Meletius av Antiokia, biskopene Gregor av Nazianz og Nectarius av Konstantinopel
Tilstedeværende: 150 personer
Temaer Arianisme, Den nikenske trosbekjennelse, Den hellige ånd
Dokumenter Bekreftet Den nikenske trosbekjennelse med forklaringer
Forrige konsil Konsilet i Nikea
Neste konsil Konsilet i Efesos
 

Første konsil i Konstantinopel, var det andre økumeniske kirkemøtet og ble avholdt i 381. Keiser Theodosius I sammenkalte til møtet for at kirkene skulle anta Den nikenske trosbekjennelse og for å ta opp spørsmål i forbindelse med arianismen. Det deltok 150 biskoper på møtet, men ingen fra den vestlige delen av kirken.

Gregor av Nazianz ledet deler av konsilet

Patriarkene Timoteus av Alexandria, Meletius av Antiokia, biskopene Gregor av Nazianz og Nectarius av Konstantinopel delte på å lede møtet. Gregor av Nazianz var opprinnelig utpekt til patriark av Konstantinopel, men måtte trekke seg etter få måneder, og Nectarius ble utnevnt som etterfølger.

Konsilet bekreftet Den nikenske trosbekjennelse som sann og en riktig beskrivelse av den hellige skrift. Konsilet utarbeidet også en trosbekjennelse som inkluderte teksten fra Nikea, men utvidet omtalen av Den hellige ånd og en del andre endringer.