Konger i Norge

Første del av kongerekken er usikker. Fra 1066 er det ingen vesentlige problemer forbundet med hvordan kongerekken skal settes opp.

KONGER I NORGE

Vikingtid og kristningstid ca 900 - 1066

(Kongekronologien på 900-tallet er usikker og omdiskutert.)

Kongehuset Mykland  
ca. 865 - ca. 933 ca. 890-931 Harald Hårfagre (Sønn av Halvdan Svarte i Vestfold.)
ca. 933- ca. 935 931-933 Eirik Blodøks (Sønn av Harald Hårfagre.)
930-årene - ca. 960 933-959 Håkon Adelsteinsfostre, den gode (Sønn av Harald Hårfagre.)
ca. 960 - ca. 970 959-974 Harald Gråfell (Sammen med de andre Eriks-sønnene.)
ca. 970 - 995 974-994 Håkon Sigurdsson Ladejarl (Jarl under danskekongen Harald Blåtann.)
995 - 1000 994-999  Olav Tryggvason (Sønn av Trygve Olavsson, en småkonge på Østlandet.)
1000 - 1015 999-1015 Eirik og Svein jarler (Jarler under danskekongene Svein Tjugeskjegg og Knut den mektige.)
1015 - 1028
1028 - 1029
1029 - 1030
1015-1030 Olav Haraldsson (Olav var i landflyktighet fra 1028 til han vendte tilbake til slaget på Stiklestad 1030. I denne tid styrte Håkon Håkonson, jarl under Knut den mektige.)
1030 - 1035 1030-1035 Svein Alfivason (Sønn av Knut den mektige med frillen Alfiva.)
1035 - 1047 1035-1047 Magnus Olavsson, den gode (Sønn av Olav Haraldsson.)
1045 - 1066 1047-1066 Harald Sigurdsson Hårdråde (Halvbror av Olav Haraldsson, Sønn av Sigurd Syr.)
Kongehusets liste er hentet fra Kongehusets internettsider.
Se ellers Knut Mykland m.fl.: Norges Historie, bind 15, Oslo 1980, 169-173. Listen er satt opp på grunnlag av Olafia Einarsdottirs undersøkelser.

Norsk Høymiddelalder 1066-1319

1066-1093 Olav Kyrre
1093-1103 Magnus Berrføtt
1103-1123 Eystein Magnusson
1103-1130 Sigurd Jorsalfar
1130-1135 Magnus den blinde
1130-1136 Harald Gille
1136-1155 Sigurd Munn
1136-1161 Inge Krokrygg
1142-1157 Øystein Haraldsson
1159-1162 Håkon Herdebred
1161-1184 Magnus Erlingsson - kronet 1162
1177-1202 Sverre Sigurdsson
1202-1204 Håkon Sverresson
1204 Guttorm Sigurdsson
1204-1207 Erling Steinvegg
1204-1217 Inge Bårdsson
1207-1217 Filippus Simonsson
1217-1263 Håkon Håkonsson - rikskongedømmet seirer 1230
1239-1240 Skule Bårdsson
1263-1280 Magnus Lagabøter
1280-1299 Eirik Magnusson
1299-1319 Håkon V. Magnusson

Kirken i unionstiden 1319-1513

1319-1343 Magnus Eriksson
1343-1380 Håkon VI Magnusson
1380-1387 Olav Håkonsson
1387-1412 Margrete
1412-1442 Erik av Pommern
1442-1448 Kristoffer av Bayern
1449-1481 Kristian I
1483-1513 Hans

Dansk-norske konger 1513-1814

1513-1523 Kristian II
1523-1533 Fredrik I
1536-1559 Kristian III
1559-1588 Fredrik II
1588-1648 Kristian IV
1648-1670 Fredrik III
1670-1699 Kristian V
1699-1730 Fredrik IV
1730-1746 Kristian VI
1746-1766 Fredrik V
1766-1808 Kristian VII
1808-1814 Fredrik VI

  Unionstiden 1814-1905

1814 Kristian Fredrik
1814-1818 Karl II
1818-1844 Karl III Johan
1844-1859 Oscar I
1859-1872 Karl IV
1872-1905 Oscar II

Norske konger etter 1905

1905-1957 Haakon VII
1957-1991 Olav V
1991- Harald V