Oldkirken ca 30-500

Denne og den neste tabell overlapper hverandre noe.
Misjon og munkevesenets utbredelse oppsummeres innledningsvis også i tabellen over middelalderen.

Hovedbegivenheter i oldkirkelig tid er:

  • 70 Jerusalems ødeleggelse som fører til at jøder og kristne spres over hele romerriket.
  • 324/25 Det konstantinske rike er etablert eller keiser Konstantins seier i 324 og kirken samles til det som regnes som det første økumeniske konsil 325 i Nikea.
  • 395 Romerriket deles igjen i Øst og Vest.
  • 476 Vestriket faller for germanerkongen Odoaker.
POLITISK HISTORIE
(for konger/keisere viser årstallene til regjeringstid)
KIRKEHISTORIE
(for biskoper mv viser årstallene til levetid)
31 fKr - 14 eKr Augustus 31 f.Kr. Augustus beseirer Antonius i slaget ved Actium   Apostlene
54-68 Nero 64 Romas brann
Forfølgelser i Roma
64 Peter og Paulus, martyrer i Roma (?)  
  66-70 Den jødiske krig
70 Jerusalem ødelegges
  De apostoliske fedre
79-81 Titus
81-96 Domitian
ca 95 Nye forfølgelser i Rom og Lilleasia av dem som ikke tar del i keiserdyrkelsen. ca 115 Ignatius fra Antiokia, martyr i Roma. Ignatius

70-156 Polykarp fra Smyrna, martyr

98-117 Trajan ca 110 forfølgeser i Antiokia
112 forfølgelser i Bithynia
116/117 Tacitus annaler (Romerrikets historie 14-69 eKr)
      Apologetene
117-138 Hadrian ca 140 forfølgelser i Athen ca 140 -160 Markion i Roma, kirken splittes ca 100-165 Justin, martyr i Roma
161-180 Marc Aurel 165 Forfølgelser i Rom
177 forfølgelser i Lyon
150 Justin Apologi
ca 156/57 Montanus forkynner ny åpenbaring
      Kirkefedrene
193-211 Setimus Severus 202 forfølgelser i Axeksandria og Nordafrika etter edikt som forbød all overgang til jødedom og kristendom ca180 Kanon Muratori
ca 200 Klemens fra Alexandrias kanon

ca 202/207 Tertullian blir montanist

ca 130-202 Ireneus

ca 160-220 Tertullian

ca 150-215 Klemens fra Alexandria

ca 200-258 Cyprian, martyr

185-254 Origenes, martyr

235-238 Maximinus Thrax
249-251 Decius

 
235-285 Krisetid. Grensene bryter sammen og riket herjes av krig. Deokletian stabiliserer riket og sikrer grensene.

248 Romas 1000-årsfest
250 Edikt om ofring til keiseren
250/51 De deciske forfølgelser

 
253-260 Valerian 257/58 De valerianske forfølgelser  
284-305 Diokletian 303-313 De deokletianske forfølgelser    
306-337 Konstantin den store (324 enehersker i øst og vest)
305-311 Galerius (Øst)
313-324 Licinius (Enehersker i øst fra 313.)
311 Galerius' toleranseedikt
312 Slaget ved den milviske bro
313 Konstantins forordning
Nye forfølgelser i Øst under Licinius
323 Konstantins seier over Licinius
ca 300 Antonius eremitt i ørkenen

311 Det donatistiske skisma

311 Eusebius' kirkehistorie I-VIII
318-325 strid om Arius' lære
324/25 Eusebius' kirkehistorie IX-X

ca 325 Pachomius grunnlegger det første kloster

325 Nikea
(1. øk.konsil trenighetslæren)

ca 251-356 Antonius
ca 287-347 Pacomius

265-339 Eusebius fra Cæsarea

295- 373 Athanasius

ca 311-383 Wulfila

361-363 Julian den frafalne   ca 360 Basilius klosterregel ca 330-379 Basilios den store

ca 316-397 Martin av Tours

379-395 Theodotius 380 Kristendommen statsreligion
395 Romerriket deles i Øst og Vest
381 Konstantinopel
(2. øk.konsil bekrefter Nikenum)
339-395 Ambrosius

347-420 Hieronymus

354-407 Johannes Chrysostomus

354-430 Augustin

ca 360-435 Johannes Cassianus

389-459 Simon, søylehelgenen

    431 Efesus
(3. øk.konsil mot nestorianismen)
430-493 Odoaker (germanerkonge)

481-530 Klodvig (frankerkonge)

476 Odoaker avsetter den siste keiser i Vest, Romulus Augustulus

496 Klodvig går over til kristendommen

451 Kalkedon
(4. øk.konsil mot nestorianisme og monofyttisiste; regulerer munkevesenet)
 
    553 Konstantinopel II
(5. øk.konsil)
 
    680-681 Konstantinopel III
(6. øk. konsil)
 
717-741 Karl Martell 732 Slaget ved Poitiers 787 Nikea II
(7. øk.konsil)
ca 675-749 Johannes Damascenus
De apostoliske fedre
Dette er en gruppe skrifter fra kirkens første tid. De mest kjente forfattere er Ignatius og Polykarp. Samlingen omhandler om: De tolv apostlers lære (Didaché), Ignatiusbrevene, Polykarps brev, Polykarps martyrium, Hermas "Hyrden", 1. og 2. Klemens brev, Barnabas' brev og en del andre smaskrifter.
Litteratur
  • Haraldsø, Brynjar: Kirke og Misjon gjennom 2000 år. Oslo 1997, 28-30.
  • Baasland, Ernst og Hvalvik, Reidar (red): De apostoliske fedre i norsk oversettelse med innledninger og noter. Oslo 1984.

 

Apologetene
Denne gruppe forfatteres skrifter stammer fra tiden etter ca 140. Den mest kjente av apologetene er Justin Martyr.
Litteratur
  • Haraldsø, Brynjar: Kirke og Misjon gjennom 2000 år. Oslo 1997, 28-30.

 

Kirkefedrene
Denne gruppe fofatteres skrifter er nokså omfattende. Man regner her vanligvis med sentrale kirkelige skrifter fra ca 180.
Litteratur
  • Haraldsø, Brynjar: Kirke og Misjon gjennom 2000 år. Oslo 1997, 30-34.