Nordlyskatedralen

Søndag 10. februar ble Nordlyskatedralen Alta kirke vigslet. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltok på vigslingsgudstjenesten, der biskopen i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, forrettet.
Ideen om en ny kirke i Alta ble lansert allerede i 1960-årene. Den gamle kirken var for liten. Da ble sentrumsområdet utpekt som sted for nykirken. Vinnerutkastet til prosjektet til Nordlyskatedralen ble utpekt vinteren 2002, og byggingen av Nordlyskatedralen startet i desember 2010.

Under vigslingsgudstjenesten satt mange av de fremmøtte med klump i halsen og tårer i øyekroken etter at 40 års arbeid for å realisert en ny kirke i Alta, endelig er over.
 

 

Nordlyskatedralen Alta kirke er et hus som hører Herren til. Det er det den viglsles til i dag. Med det nye kirken har dere fått både et åndelig samlingssymbol og et varemerke. Bruk kirken til begge deler, men forstå forskjellen, sa biskop Kjølaas i sin preken.

Han karakteriserte praktbygget slik:

- Det titankledde tårnet hever seg 45 meter over bakken, høyt over menneskelivets hverdagsliv. Når solen går ned, vil man se glansen av dagen mot tårnet. Når dagen gryr, er tårnet det første som fanger lyset. I mørketiden vil det opplyste tårnet være som en ildsøyle, et talende landemerke i stadig bevegelse mot det høye. En vakker nordlysnatt vil det sprakende lyset fra himmelen skinne i tårnplatene.

Det er LINK arkitektur som har stått for utformingen av bygget. Kirkens spiralformede tårn og spir strekker seg hele 47 meter opp mot himmelen, inspirert av nordlyset som har gitt kirken dens navn.  

Den danske kunstneren Peter Brandes står bak både den store alterfiguren, utformingen av de liturgiske møblene og utsmykningenav tårnveggene inne i kirkerommet.

 

 

Tekst og bilder fra kirken.no