Motreformasjon
og ortodoksi 1560-1650

 

Mer informasjon om motreformasjon og ortodoksi:

POLITISK HISTORIE KIRKEHISTORIE
    1545-1563 Tridentinerkonsilet
(1545-47+1551-52+1562-63)
 
    1535 Jesuitterord. grunnlegges
1540 Jesuitterord. godkjennes
Ignasius Loyola 1491/95-1556
       
    1577 Konkordieformelen
1580 Konkordieboken
1522-1586 Martin Chemnitz
1528-1590 Jacob Andreae
      1555-1621 Johan Arndt
      1560-1609 Jacob Arminius
      1607-1676 Paul Gerhard
  1642 Borgerkrig (En)   1608-1674 John Milton
      1609-1669 Rembrant van Rijn
1625-1649 Karl I (En) 1618-1648 30-Śrskrigen   1624-1691 George Fox
1599-1658 Oliver Cromwell     1628-1688 John Bunyan
1660-1685 Karl II (En)   1660 Restaurasjonen (En)  
1689-1702 Vilhelm III (En)