Forord
 
Olavs barndom
 
Olav viking
 
Som gjest hos hertug Richard II i Normandie
 
Olav Haraldsson og Karl den Store
 
Olav Haraldsson vender tilbake til et splittet Norge
 
Olav Haraldsson blir tatt til konge i Norge
 
Olav og kristningsverket
 
Knut den Mektige erobrer Norge
 
Mennesket Olav
 
Kong Olav i Gardariket
 
Martyrdøden
 
Helligkåringen