Hvem var han?

Han som talte Roma midt imot!

... han som hvem som helst kunne få lov å drepe...

 

 

 

HVEM VAR denne katolske munken og presten som ble bannlyst og kastet ut av kirken?
Den katolske munken og presten som ble bibelekspert og reformator.
Mannen som var for avlat, men som reagerte da det ble drevet business med avlat og tilgivelse.
Protestanten som mot sin vilje ble far til en ny kirke med et navn han selv mislikte – Den Evangelisk Lutherske kirke.
Mannen kirkens menn for enhver pris ville bli kvitt fordi han avslørte noe som undergravde deres maktposisjon.
Mannen som hadde flere venner og fiender enn noen annen på den tid.
Han ble forsøkt stoppet med falske vitner og falske anklager.
Det ble lagt ut feller for ham, og han ble gjort fredløs så hvem som helst kunne drepe han.
Mannen som kjempet mot de ytterliggående protestantene som tok virkemidler i bruk som Martin Luther på ingen måte bifalt.
Mannen som ønsket fred og rettferdighet, men som møtte kamp og urett.
Mannen som ga folket et våpen som ingen kunne bekjempe; – Bibelen på folkets eget språk.


 

 

 

Luther var i høyeste grad en religiøs mann.
Derfor må det nødvendigvis bli en del religiøs terminologi for å forstå hvorfor han ikke ville gi slipp på det han hadde funnet.

Han førte simpelthen en frihetskamp,
ikke med spyd og sverd,
men med Guds ord - Bibelen.

Verdens mektigste menn var desperate for å stoppe munnen på han.
Hva var det for slags avsløringer Luther kom med
som folk ikke måtte få høre?