Påske hovedside|Langfredag


Tradisjoner Langfredag

Det knytter seg mange ulike skikker til langfredagen. Denne dagen pinte og plaget folk seg selv og andre etter beste evne. En skikk gikk ut på at både folk og fe skulle faste fra langfredag til påskedag. Til og med små barn som ble ammet, skulle ikke ammes før et stykke ut på dagen. En annen skikk gikk ut på å rise seg selv og andre med et bjørkeris. En del steder kalles fremdeles dvergbjørk for langfredagsris.

Tungt arbeid ble ofte gjennomført denne dagen. Det kunne være å kjøre møkk eller å ha storreingjøring i hus og fjøs.

Man måtte ikke lappe tøy eller stoppe strømper - en kunne ikke bruke redskap som nål eller syl og dermed magisk gjenta spikringen av naglene i Jesu hender og føtter. En del steder heiste man også flagget på halv stang på langfredag.