Symbolikk - julen

                                 

Stjerne

Stjernen over stallen i Betlehem var et tegn på hvor den nye kongen var å finne (Matt 2, 1-12). Antall spisser på stjernen kan ha ulik betydning:

 

 

                              

Kristtorn

Symboliserer Kristi tornekrone. De røde bærene minner om bloddråpene (Matt 27, 27-31).

 

                                          Juletre

Tradisjonen med juletre stammer fra Tyskland. Først i vårt århundre er det blitt vanlig med bruk av juletre i vårt land. Juletreet er symbol for:

             Livets tre i Paradisets hage (1 Mos 2,9)

            Jesus som det grønne tre (Luk 23, 28-31)

 

 Korsfot

Minner om Jesu død på korset.

                                       Lys

Symbol for Jesus som verdens lys (Jes 9,2 og Joh 8,12)

  

                Kurver

Fylles ofte med rosiner, nøtter og annet godt. Symboliserer de gode gaver som Gud gir oss (Jak 1,17)

  

                                                     Epler

Minner oss om syndefallet og om at vi trenger frelse (1 Mos 3)

 

                                                 Hjerter

Symboliserer kjærlighet. Jesus er kjærlighet (Joh 15, 9-13), og vi skal bringe kjærligheten videre (1 Kor 13).

 

Halmpynt

Minner om at Jesusbarnet lå i halm i krybben.

 

 

Glitter

Minner om lysstråler, og det gjenskinn vi mennesker skal være av Jesu kjærlighet (Joh 8,12)

 

                                            Flagg

Korset står sentralt i det norske flagg, tegnet på at vi er et kristent land. Noen pynter med flagg fra hele verden for å markere at frelsen er for alle folkeslag (Matt 28,19).

 

Lenker

Symboliserer verdens mennesker som en stor søskenflokk (Joh 17,21). Gud gjør ikke forskjell på folk (Gal 3,28).

 

Fugler

Symboliserer i Bibelen Den Hellige Ånd (Matt 3,16)

                       Engler

I bibelen er engler budbringere fra Gud. Julenatten var det gjeterne som fikk vite den store begivenheten av englene (Luk 2,8 - 21).

                                   Gaver

 

Gaver skal minne oss om at Jesus selv er Guds gave til oss.