Tradisjoner

Julaften morgen ble det båret inn nok ved for hele jula. Også her skulle det helst være ved fra syv ulike tresorter.

Det ble hengt opp kornnek, og dyra fikk også noe ekstra godt å kose seg med. Mange steder ble det malt et tjærekors over fjøsdøra for å holde onde makter borte.

Det var viktig å ikke glemme nissen. Han skulle serveres både grøt og øl.

Fra andre juledag kunne julebukkene begynne å dukke opp. Det var viktig at de fikk i seg eller med seg noe å spise eller drikke før de gikk igjen ellers tok de med seg jula ut når de gikk igjen.

13. dag jul eller 20.dag jul markerte slutten på jula. Da var det vanlig å drikke jula ut og spise opp alle restene