Julaften|Juleevangeliet|1. juledag|2. juledag|Hellige tre kongers dag|

Julesanger|Juletradisjoner|Symbolikk|


Julen

 

Da kristendommen ble innført i Norge, fikk gamle hedenske merkedager og skikker nytt innhold. Den kristne julefeiringen fant sted samtidig som den hedenske solsnufeiringen. Det tok tid å innføre alt det nye kirken kom med, og mange av våre tradisjoner er derfor en kombinasjon av de to feiringene, selv om den kristne delen av feiringen etterhvert ble mer framtredende.