Opp_til_jerusalem| Askeonsdag Maria_budskapsdag


Faste

 

Tiden før påske kaller vi faste. Det er en del som kutter ned på mat og drikke i denne perioden for å forberede seg bedre til påskehøytiden. I Det nye testamentet står det at Jesus fastet i ørkenen i førti dager før han begynte å virke blant folket. Kirkens fastetid varer også i førti dager.

Det er 45 dager fra askeonsdag til påskeaften, men skal ikke regne med søndagene i fastetiden. Den skal alltid være en festdag til minne om at Jesus stod opp av graven en søndag (1.påskedag)

Faste har sin bakgrunn i Det gamle testamentet, ofte knyttet til Israelsfolket.I spesielle, vanskelige situasjoner brukte folket mye tid på faste og bønn.

Hver av dagene før fastetiden starter, har sitt eget navn. Vi har fastelavenssøndag, blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag.

Feitetirsdag ble ofte kalt sjumålsdagen.. Denne dagen skulle man spise sju ganger. Mange steder er det karnevalsfeiring i forbindelse med fastetiden. Ordet karneval betyr "farvel til kjøttet".

Fastelavensriset er en skikk som mange kjenner. Dette er en skikk med eldgamle røtter; en forsøkte å gjøre folk og dyr mer fruktbare ved at man gav dem et slag med "livskvisten". Riset kan også sees på som symbol for at knoppene på riset springer ut og varsler om vår og nytt liv.