Jorge Mario Bergogli - Frans den første

 

Den katolske kirke har fått sin første søramerikanske pave. Argentinske Jorge Mario Bergoglio tar pavenavnet Frans den første.

Onsdag kveld (13.mars 2013)  kom tegnet en hel verden har ventet på: Like etter klokken 19 steg hvit røyk stiger opp fra pipen på Det sixtinske kapell i Vatikanet.

Omtrent en time senere kom den nye paven, argentinske Jorge Mario Bergoglio (76), ut på balkongen på Petersplassen for å motta folkets hyllest.

Den nye paven har tatt navnet pave Frans den første, og er historiens første sørarmerikanske pave. Han er født i Buenos Aires i 1936, og ble utnevnt til kardinal av pave Johannes Paul II 21. februar 2001.

Født: 17. desember 1936 i Buenos Aires. Han utdannet seg til kjemitekniker, men da han bestemte seg for å bli prest, begynte han på seminaret i Villa Devoto. Han sluttet seg til jesuittene (Societas Iesu  - SJ) den 11. mars 1958. Han studerte humaniora i Chile, og i 1960, da han vendte tilbake til Buenos Aires, tok han lisensiatgraden i filosofi ved Colegio Máximo de San José i San Miguel. Mellom 1964 og 1965 var han professor i litteratur og psykologi ved Colegio de la Inmaculada i Santa Fe, og i 1966 underviste han i de samme fagene ved Colegio del Salvador i Buenos Aires. Fra 1967 til 1970 studerte han teologi ved Colegio Máximo de San José i San Miguel, hvor han tok en lisensiatgrad.

Prest: Han ble presteviet den 13. desember 1969. I 1971 avla han sin tredje prøve (probación) i Alcala de Henares i Spania, og den 22. april 1973 avla han sine evige løfter. Han var novisemester i residensen Villa Barilari i San Miguel (1972-73) og professor ved det teologiske fakultet, konsulent for provinsen og rektor for Colegio Máximo. Den 31. juli 1973 ble han valgt til provinsial for den argentinske jesuittprovinsen, et verv han hadde til 1979, og han deltok på generalkongregasjonene 32 og 33. Han var i Tyskland, og da han vendte tilbake, ble han av sine overordnede sendt til Colegio del Salvador, hvor han også var åndelig veileder og skriftefar ved jesuittenes kirke i byen Cordova. Mellom 1980 og 1986 var han direktør for Colegio Máximo de San Miguel og fakultetene for filosofi og teologi samme sted.

Biskop: Den 20. mai 1992 ble han utnevnt til titularbiskop av Auca og hjelpebiskop av Buenos Aires av pave Johannes Paul II, og han ble bispeviet den 27. juni 1992 i Buenos Aires av kardinal Antonio Quarracino, erkebiskop av Buenos Aires. Han ble biskoppelig vikar av Zona Flores den 6. juli 1992 og generalvikar for erkebispedømmet Buenos Aires den 21. desember 1993. Han ble utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Buenos Aires den 3. juni 1997 og overtok som erkebiskop den 28. februar 1998. Den 30. november 1998 ble han også ordinarius for troende av orientalske riter bosatt i Argentina uten egen ordinarius. Han er den første jesuitten som har vært primas for Argentina. Han er medlem av Kongregasjonen for Kleresiet og av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, storkansler for det katolske universitetet i Argentina, 2. visepresident for den argentinske bispekonferansen, president for bispekommisjonen for det katolske universitetet i Argentina og medlem av bispekommisjonen for katolsk utdannelse.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av San Roberto Bellarmino av pave Johannes Paul II. Han er den første jesuittiske kardinalen fra Argentina og den yngste av de syv jesuittkardinalene. Han ble den 15. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Kleresiet, Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv. Han ble den 18. mai 2001 utnevnt av paven til medlem av Presidentkomiteen i Det pavelige råd for familien. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Etter to perioder som president for den argentinske bispekonferansen stilte han ikke til valg for en tredje periode og ble i november 2011 etterfulgt som president av erkebiskop José María Arancedo (71) av Santa Fe de la Vera Cruz. Bergoglio ble den 23. februar 2013 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til medlem av Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Biografi fra Katolsk.no