LUTHER er i fokus, og spesielt nå.  500 år siden de 95 tesene mot avlatshandel. Les mer på mine sider om Luther - du finner de i menyen.


Kirkeåret: Advent  Jul  Faste  Påske  Pinse Treenighetstiden
      Velkommen til en side om kirkens historie!

Når du skal studere kirkehistorie, er det viktig at du har annen kunnskap med deg. Kirkens historie lever ikke for seg selv, men er tett vevd tett sammen med livet ellers. Filosofien har hele tiden måtte forholde seg til Gud, på godt og ondt. Utviklingen av samfunnet, er også viktig

Dette er kanskje lettest å se når en studere norsk kirkehistorie (kh), for vi kjenner lettere til den historien som er nær oss.

Kirkens historie er en historie om makt og kamp igjennom hele historien. Dette er en kamp for å forsvare det en tror på (apologetikk), og en kamp for å nå ut med budskapet. Norge ble jo kristnet med sverd!

Når jeg har tatt med sider om bibelen, er det for at jeg tenker at kirkens historie starter med skapelsen, og at dette derfor må tas inn.

 

Nidarosdomen