Disse sidene eies av Bjørge Aass, Sande i Vestfold. Stoffet på disse sidene er forsøkt å holdt så faktabassert som mulig, og skal helst ikke bære preg av mitt ståsted. Jeg har frem til 2020 vært medlem av Den Norske Kirke, men i dag er jeg innmeldt i Frelsesarmeen.
      Velkommen til en side om kirkens historie!

Når du skal studere kirkehistorie, er det viktig at du har annen kunnskap med deg. Kirkens historie lever ikke for seg selv, men er tett vevd tett sammen med livet ellers. Filosofien har hele tiden måtte forholde seg til Gud, på godt og ondt. Utviklingen av samfunnet, er også viktig

Dette er kanskje lettest å se når en studere norsk kirkehistorie (kh), for vi kjenner lettere til den historien som er nær oss.

Kirkens historie er en historie om makt og kamp igjennom hele historien. Dette er en kamp for å forsvare det en tror på (apologetikk), og en kamp for å nå ut med budskapet. Norge ble jo kristnet med sverd!

Når jeg har tatt med sider om bibelen, er det for at jeg tenker at kirkens historie starter med skapelsen, og at dette derfor må tas inn.

 

Nidarosdomen