HimalPartner

HimalPartner (tidl. Den Norske Tibetmisjon) regner sin begynnelse fra 1938 da Edin Alfsen og David Westborg dro fra Norge til Tibet. De fikk ikke noe fotfeste der og 2. verdenskrig gjorde at de snart måtte reise.

 

Det var først på 1950-tallet det ble etablert en permanent tilstedeværelse og et misjonsdiakonalt arbeid i nabolandet Nepal, der organisasjonen har en rekke utsendinger. De jobber også i andre  lukkede områder.  På slutten av 1990-tallet var HimalPartner involvert i arbeid i Tuva, en liten autonom republikk i Russland.

 

Norge har siden 1964 gitt bilateral bistand til Nepal, hovedsakelig gjennom frivillige organisasjoner. Etter at HimalPartner etablerte et teknisk institutt i Nepal i 1963, ble organisasjonen en pådriver for teknisk utvikling, spesielt vannkraftutbygging i Nepal. For utbyggingen i Andhikhola fikk HimalPartner Blue Planet Prisen av UNESCO.

 

Under borgerkrigen i Nepal fra 1996 til 2006 ble kraftverkene i Jhimruk og Khimti, som HimalPartner hadde vært med og bygge, sprengt av maoistopprørere, - et ledd i strategien for å ødelegge landets infrastruktur. Khimti-kraftverket, den gang landets største hadde norske Statkraft som hovedeier. Begge anlegg var i 2004 tilbake i full produksjon.

 

I jubileumsåret 2013 har HimalPartner all sin virksomhet konsentrert om Himalaya-regionen, med 13 prosjekter innen mental helse, næringslivsutvikling, utdanning, m.m. Organisasjonen arbeider tett med nasjonale partnerorganisasjoner. HimalPartner har de fleste av sine utsendinger i Nepal, 9 voksne pr. februar 2013. Hovedkontoret med 5,5 årsverk ligger i Oslo.

 

Kilde : HimalPartner