Flere julesanger|Hovedside for julen


Jeg synger julekvad
Tekst: M. B. Landstad
Latinsk julehymne fra 11. århundre

     
Jeg synger julekvad.
Jeg er så glad, så glad!
- Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,-
som solen klare smiler
han på sin moders fang.
:/: Han er frelser min! :/:

O Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom trøst meg alle sinne,
tred inn, om her er smått,
la meg deg se og finne,
å da har jeg det godt.
:/: Drag meg etter deg! :/:

  Hvor er Gud Fader mild,
sin Sønn oss sende vil!
Vi alle var fordervet
i synd og vår udyd,
så har han oss forvervet
all himlens, himlens fryd.
:/: Eia, var vi der! :/: