Flere julesanger|Hovedside for julen|


Deilig er den himmel blå
Tekst: N. Grundtvig
Dansk folkemelodi
 

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
:/: oss fra jorden opp til seg :/:

Det var midt i julenatt;
hver en stjerne blinket matt;
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue
:/: som en liten stjernesol :/:

Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnatts tid
Var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
:/: skulle fødes på vår jord :/:

Vise menn fra Østerland
dro i verden ut på stand,
for den konge å opplete,
for den konge å tilbede
:/: som var født i samme stund :/:

 

De ham fant i Davids hjem,
de ham fant i Betlehem
uten spir og kongekrone,
der kun satt en fattig kone
:/: vugget barnet i sitt skjød :/:

Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne;
:/: kommer vi til Jesus krist :/:

Denne stjerne lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare,
som han lot oss åpenbare
:/: for å lyse for vår fot :/: