Flere julesanger|Hovedside for julen|


Å jul med din glede
Tekst: Gustava Kielland
Melodi: Gustava Kielland

 

     
Å jul med din glede og barnlige lyst
vi ønsker deg alle velkommen;
vi hilser deg alle med jublende røst
titusende ganger velkommen.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi vil jo også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hinannen.
 

  Kor:

Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker