Biskop Stein Reinertsen

Fødselsdato: 21.01.1960

Utdanningssted:

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1986 ved Det teologiske Menighetsfakultet
Praktisk teologisk eksamen avlagt høsten 1987 ved Det teologiske Menighetsfakultet
Ordinert 27/12/87 i Oslo Domkirke
Teologisk embetseksamen. Hovedkarakteren er 2.1

Etter- og videreutdanning:

2003 SPP Pastoral homilietisk utdanning
2005 SPP Pastoralklinisk utdanning, Lovisenberg
2008 Masterstudium Åpent tverrfagligfordypnings emne: Kirken som møteplass for nye landsmenn Menighetsfakultetet 10 studiepoeng
2009 Masterstudium: Prest og teolog i praksis Misjonshøyskolen 10 studiepoeng

Kilde: kirken.no