Lovbøkene
  Historiebøker
  Poesi / visdom
  Profetbøker
  Personer i GT


 

 

POESI- OG VISDOMSBØKER


 

POESIBØKENE

Ca 1/3 av de litteraturen vi kjenner fra det gamle Israel er poesi, og må derfor ha hatt en stor plass i jødenes liv. Få kunne lese og skrive, og sanger og vers var nok lettere å huske enn mange tekstsider ellers. Noe av poesien er samlet i disse tre poesibbøkene, men mye er og spredt i de andre skriftene. Den mest kjente salmen er nok Salme 23 .
Salme 137, 1 - 6. var en stor popslager med gruppa Boney M .

Salmenes bok Inneholder 150 salmer
Høysangen Samling av kjærlighetsdikt
Klagesangene Klagedikt over Jerusalems ødeleggelse og bortførelsen til Babylon.


 

VISDOMSBØKENE

I de fleste gamle kulturer var det å bruke visdomslitteratur til å overføre kunnskaper med vanlig. Den isralittiske visdomslitteraturen minner mye om egyptisk, babylonsk og annen visdomslitteratur i Østen.

Jobs bok Lidelsens problem
Ordspråkene Samling av visdomsord
Forkynneren Spørsmål om livets innhold, mål og mening.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALME 23
En Davids-salme.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting. 
Han lar meg ligge i grønne enger ;
han fører meg til vann der jeg finner hvile,
og gir meg ny kraft.

Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal ,frykter jeg ikke for noe vondt.
For du er med meg.
Din kjepp og di stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg 
like for øynene på mine fiender. 
Du salver mitt hode med olje,
mitt beger flyter over.

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg får bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Til toppen av siden