Lovbøkene
  Historiebøker

David
Ester

  Poesi / visdom
  Profetbøker
  Personer i GT


 

 

HISTORIEBØKER

Det er 12 historiske bøker i det gamle testamentet. Disse grupperes etter hvilken periode/tema de tar for seg.

HISTORISKE BØKER PERIODE/TEMA
Josvas bok Isralittene går inn i Kanaan (Israel )
Dommernes bok 
Ruts bok
Folket får dommere som skal være med å styre og bestemme.
Samuelsbøkene 
Kongebøkene 
Krønikerbøkene
Folket ønsker seg konger som i landene rundt omkring. De får konger,Saul som den første og David som den andre.
Esras bok 
Nehemjas bok 
Esters bok
Disse bøkene tar for seg tiden etter fangenskapet i Babylonia (587 - 538 
f. Kr).

Disse bøkene inneholder historisk materiale, men er ikke ment å være vitenskapelig korrekte. De har et klart religiøst innhold, og skal vise hvordan Gud holder pakten sin og velsigner og leder folket sitt når de holder seg til ham. Før Kong David var det Gud som utvalgte sine ledere, men med David ble det innført arvelig kongedømme.